Drucker nói về những chức năng của quản lý
Drucker nói về những chức năng của quản lý 1
Drucker nói về những chức năng của quản lý
Vũ Hồng Thương | 2 ngày |
Lý thuyết quản trị của Henri Fayol (Phần 2): Mối quan hệ trong công việc
Minh Khương EDUZ | 6 ngày |
Lý thuyết quản trị của Henri Fayol (Phần 1): Cấu trúc & Kiểm soát
Minh Khương EDUZ | 6 ngày |
Lý thuyết Z của William Ouchi trong quản trị nhân sự
Lý thuyết Z của William Ouchi trong quản trị nhân sự 1
Mô hình quản lý theo thuyết Z dành cho quản trị nhân sự
Minh Khương EDUZ | 13 ngày |
Lý thuyết X và Y của McGregor trong quản trị doanh nghiệp
Lý thuyết X và Y của McGregor trong quản trị doanh nghiệp 1
Thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc Gregor là gì?
Minh Khương EDUZ | 14 ngày |
Khung năng lực số của UNESCO
Khung năng lực số của UNESCO 1
Tìm hiểu về Khung năng số
Minh Khương EDUZ | 20/07/2023 10:40 |
Bối cảnh chuyển đổi số Tỉnh An Giang
Bối cảnh chuyển đổi số Tỉnh An Giang 1
Chuyển đối số tại Tỉnh An Giang
Minh Khương EDUZ | 19/07/2023 16:38 |
Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp 1
Tìm hiểu về chuyển đổi số trong GDNN
Minh Khương EDUZ | 10/07/2023 09:38 |
Chuyển đổi số giáo dục mầm non
Chuyển đổi số giáo dục mầm non 1
Chuyển đổi số giáo dục mầm non đang dần trở thành xu hướng tất yếu
Minh Khương EDUZ | 10/07/2023 09:26 |
Các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục
Các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục 1
Mọi mặt trong cuộc sống đều đang thay đổi nhờ công nghệ AI
Minh Khương EDUZ | 10/07/2023 08:06 |
Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học
Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học 1
Các cơ sở giáo dục đại học xác định sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số
Minh Khương EDUZ | 08/07/2023 15:17 |
Chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục
Chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục 1
Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào giáo dục
Đào tạo EDUZ | 08/07/2023 14:52 |
Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 1
Ngành TN&MT đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số,
Minh Khương EDUZ | 07/07/2023 17:18 |
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và kho vận
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và kho vận 1
Chuyển đổi số đến nay đã tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực GTVT
Minh Khương EDUZ | 07/07/2023 16:57 |
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 1
Khái quát về chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp
Minh Khương EDUZ | 07/07/2023 16:35 |
Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh
Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh 1
Tìm hiểu về Chiến lược Chuyển đổi số trong một doanh nghiệp
Minh Khương EDUZ | 07/07/2023 16:22 |
Thực trạng chuyển đổi số trong ngành Y tế
Thực trạng chuyển đổi số trong ngành Y tế 1
Hướng tới 1 nền y tế thông minh
Minh Khương EDUZ | 07/07/2023 15:58 |
Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp
Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp 1
Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp
Minh Khương EDUZ | 06/07/2023 23:07 |
Học tập và phát triển kỹ năng số
Học tập và phát triển kỹ năng số 1
Chủ động tìm kiếm các cơ hội học tập
Minh Khương EDUZ | 06/07/2023 22:39 |
Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác
Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác 1
Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
Đào tạo EDUZ | 06/07/2023 18:59 |