TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ
TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ

1 - Làm Quen Lập Trình Thiết Kế
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
2- Lập Trình Dự Án Nhỏ
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
3 - Dự Án Của Tớ
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
4 - Báo Cáo Dự Án
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH ÂM THANH
LẬP TRÌNH ÂM THANH

1- Làm quen lập trình âm thanh
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
3- Thực hiện lập trình âm thanh mẫu
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế trò chơi với âm thanh
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI
LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI

1- Làm quen lập trình Scratch JR
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
3- Thực hiện Dự án Game mẫu
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên
Phạm Xuân Thanh | 14/12/2022 22:43 | Học viên: 0 |