GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Thông tin khóa học vẽ cơ bản
Đào tạo EDUZ | 08/06/2023 17:24 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 1- Vẽ tranh bằng bóng bay
Bài 1- Vẽ tranh bằng bóng bay
Kiến thức về màu bổ trợ
Đào tạo EDUZ | 27/03/2024 09:49 | Học viên: 0 |
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay
Kiến thức về màu bổ trợ
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 13:57 | Học viên: 0 |
Bài 3- Chú mèo dưới trăng
Bài 3- Chú mèo dưới trăng
Kiến thức về cách blend màu
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 14:23 | Học viên: 0 |
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông
Kiến thức về sắc độ
Đào tạo EDUZ | 17/09/2023 15:41 | Học viên: 0 |
Bài 5- Những chú chim trên cành
Bài 5- Những chú chim trên cành
Hiểu luật xa gần khi tô màu
Đào tạo EDUZ | 07/06/2023 09:06 | Học viên: 0 |