TIẾNG ANH - NHÓM GV THCS TRẢNG DÀI
TIẾNG ANH - NHÓM GV THCS TRẢNG DÀI

English 6: Starter Unit - Vocabulary: Countries and nationalities
English 6: Starter Unit - Vocabulary: Countries and nationalities 1
Từ vựng về Unit 7, trình độ Starter
Trương Mạnh Tuấn | 19 giờ | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 6: KỸ NĂNG GHI CHÉP HIỆU QUẢ (13F)
CHỦ ĐỀ 6: KỸ NĂNG GHI CHÉP HIỆU QUẢ (13F)

BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ CÁC KỸ NĂNG GHI CHÉP
BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ CÁC KỸ NĂNG GHI CHÉP 1
Nắm sơ lược về các kỹ năng ghi chép
Trần Thạch Thanh Thư | 16/05/2023 18:36 | Học viên: 0 |
BÀI 2: HIỂU BIẾT CHI TIẾT VỀ CORNELL
BÀI 2: HIỂU BIẾT CHI TIẾT VỀ CORNELL 1
Nắm rõ hơn về Cornell
Trần Thạch Thanh Thư | 16/05/2023 10:56 | Học viên: 0 |
BÀI 3: HIỂU RÕ HƠN VỀ MINDMAP
BÀI 3: HIỂU RÕ HƠN VỀ MINDMAP 1
Giúp các bạn nắm rõ chi tiết về Mindmap
Trần Thạch Thanh Thư | 16/05/2023 14:38 | Học viên: 0 |
BÀI 4: ÔN TẬP & KIỂM TRA
BÀI 4: ÔN TẬP & KIỂM TRA 1
Ôn tập lại kiến thức để kiểm tra
Trần Thạch Thanh Thư | 16/05/2023 18:25 | Học viên: 0 |

RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT TÍCH CỰC (2G)
RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT TÍCH CỰC (2G)

Bài 2: Câu chuyện về kỉ luật tích cực tại 1 trường học
Bài 2: Câu chuyện về kỉ luật tích cực tại 1 trường học 1
kỉ luật tích cực là phương pháp đang nhận nhiều sự quan tâm vì hiệu quả mà nó mang lại.
07- Nguyễn Ngọc Diệp | 20/05/2023 10:31 | Học viên: 0 |
Bài 1: Trò chơi khởi động
Bài 1: Trò chơi khởi động 1
Tìm các từ khóa
07- Nguyễn Ngọc Diệp | 20/05/2023 10:34 | Học viên: 0 |
Bài 3: Nội dung bài học
Bài 3: Nội dung bài học 1
trừng phạt thân thể, kỉ luật tích cực
07- Nguyễn Ngọc Diệp | 15/06/2023 07:59 | Học viên: 0 |
Bài 4: Sự khác nhau giữa trừng phạt và kỉ luật tích cực
07- Nguyễn Ngọc Diệp | 15/06/2023 08:15 | Học viên: 0 |
Câu hỏi ôn tập
Câu hỏi ôn tập 1
câu hỏi ôn tập
07- Nguyễn Ngọc Diệp | 15/06/2023 08:17 | Học viên: 0 |

KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (NHÓM 11G)
KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (NHÓM 11G)

Bài 1: Các vấn đề liên quan đến cảm xúc
Bài 1: Các vấn đề liên quan đến cảm xúc 1
Thực hành nhận diện cảm xúc
Phan Thị Phương | 26/05/2023 01:00 | Học viên: 0 |
Bài 2: Tầm quan trọng của kiểm soát cảm xúc
Bài 2: Tầm quan trọng của kiểm soát cảm xúc 1
Lợi ích của kiểm soát cảm xúc
Phan Thị Phương | 26/05/2023 00:51 | Học viên: 0 |
Bài 3: Những liệu pháp kiểm soát cảm xúc
Bài 3: Những liệu pháp kiểm soát cảm xúc 1
Luyện tập kiểm soát cảm xúc
Phan Thị Phương | 26/05/2023 00:20 | Học viên: 0 |
Bài 4: Ôn tập và củng cố những liệu pháp
Bài 4: Ôn tập và củng cố những liệu pháp 1
Ôn tập lại những liệu pháp
Phan Thị Phương | 25/05/2023 15:31 | Học viên: 0 |

Siêu trí nhớ học đường (NHÓM 1G)
Siêu trí nhớ học đường (NHÓM 1G)

Tiểu luận siêu trí nhớ học đường
41_Bùi Như Quỳnh | 26/05/2023 17:46 | Học viên: 0 |
Bài 2. Tìm hiểu 5 cấp độ ghi nhớ
Đào Thu Hà | 15/05/2023 20:35 | Học viên: 0 |
Bài 3: trò chơi khởi động
41_Bùi Như Quỳnh | 12/05/2023 08:25 | Học viên: 0 |
Bài 6 Phương pháp ghi nhớ bằng sơ dồ tư duy
41_Bùi Như Quỳnh | 15/05/2023 20:32 | Học viên: 0 |
Bài 5. Tìm hiểu 4 giai đoạn trong ghi nhớ
41_Bùi Như Quỳnh | 15/05/2023 20:38 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 20: PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI (14G)
CHỦ ĐỀ 20: PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI (14G)

Bài 4: Câu hỏi ôn tập
Nguyễn Ngọc Minh Châu | 12/06/2023 14:08 | Học viên: 0 |
Bài 3: Các biện pháp phòng chống xâm hại
Nguyễn Ngọc Minh Châu | 12/06/2023 14:26 | Học viên: 0 |
Bài 1: Kiến thức chung
Bài 1: Kiến thức chung 1
khái niệm, nguyên nhân, hình thức, đối tượng
Nguyễn Ngọc Minh Châu | 16/06/2023 09:16 | Học viên: 0 |
Bài 2:Biểu hiện của xâm hại
Nguyễn Ngọc Minh Châu | 12/06/2023 14:30 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 6 PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ TƯ DUY (NHÓM 15G)
CHỦ ĐỀ 6 PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ TƯ DUY (NHÓM 15G)

Bài 1: Giới thiệu về SƠ ĐỒ TƯ DUY
Bài 1: Giới thiệu về SƠ ĐỒ TƯ DUY 1
Khái niệm, cấu trúc, các thành phần, lợi ích, ứng dụng, ...
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân | 21/05/2023 23:43 | Học viên: 0 |
Bài 2: Các bước xây dựng sơ đồ tư duy
Bài 2: Các bước xây dựng sơ đồ tư duy 1
5 bước xây dựng sơ đồ tư duy
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân | 21/05/2023 23:30 | Học viên: 0 |
Bài 4: Ôn tập và củng cố
Bài 4: Ôn tập và củng cố 1
Ôn tập các khái niệm và bài tập củng cố
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân | 21/05/2023 01:46 | Học viên: 0 |
Bài 3: Nguyên tắc Trí Nhớ Siêu Đẳng
Bài 3: Nguyên tắc Trí Nhớ Siêu Đẳng 1
7 nguyên tắc cơ bản của Trí Nhớ Siêu Đẳng
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân | 21/05/2023 23:21 | Học viên: 0 |

HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH (NHÓM 10F)
HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH (NHÓM 10F)

BÀI 1: HƯỚNG NGHIỆP LÀ GÌ ?
BÀI 1: HƯỚNG NGHIỆP LÀ GÌ ? 1
Tìm hiểu về hướng nghiệp
Nguyễn Thị Đào | 25/05/2023 20:58 | Học viên: 0 |
Bài 2: TÌM HIỂU TÍNH CÁCH THÔNG QUA CÔNG CỤ MBTI
Bài 2: TÌM HIỂU TÍNH CÁCH THÔNG QUA CÔNG CỤ MBTI 1
Khảo sát tính cách bản thân qua công cụ MBTI
Nguyễn Thị Đào | 25/05/2023 21:44 | Học viên: 0 |
BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP
BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP 1
Lập kế hoạch cho tương lai của bản thân nhé !
Nguyễn Thị Đào | 25/05/2023 21:02 | Học viên: 0 |
TRÒ CHƠI ĐỐ VUI NGHỀ NGHIỆP
Nguyễn Thị Đào | 24/05/2023 21:18 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ SCRATCH JR ( NHÓM 2F )
CHỦ ĐỀ SCRATCH JR ( NHÓM 2F )

Bài 1: Giới thiệu về Scartch JR
Trần Trang | 16/05/2023 00:50 | Học viên: 0 |
Bài 2: Tập làm game
Bài 2: Tập làm game 1
Hướng dẫn cách tạo game vượt chướng ngại vật
Trần Trang | 18/05/2023 22:37 | Học viên: 0 |
Bài 3: Tập làm phim hoạt hình
Trần Trang | 25/05/2023 23:12 | Học viên: 0 |
Bài 4: Mô phỏng âm thanh
Trần Trang | 18/05/2023 22:45 | Học viên: 0 |
Bài 5: Thiết kế hình ảnh
Trần Trang | 25/05/2023 23:39 | Học viên: 0 |

KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU (NHÓM 12F)
KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU (NHÓM 12F)

Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỌC HIỂU
Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỌC HIỂU 1
Tìm hiểu khái niệm, kỹ năng phát triển và nguyên tắc khi đọc hiểu
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 24/05/2023 22:00 | Học viên: 0 |
Bài 2: CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC
Bài 2: CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC 1
Tìm hiểu về các kỹ thuật và phương pháp đọc sách
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 26/05/2023 00:50 | Học viên: 0 |
Bài 3: TÌM HIỂU VỀ 5 CẤP ĐỘ ĐỌC SÂU
Bài 3: TÌM HIỂU VỀ 5 CẤP ĐỘ ĐỌC SÂU 1
Giúp các em tìm hiểu chi tiết về 5 cấp độ đọc sâu
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 17/05/2023 17:02 | Học viên: 0 |
Bài 4: RÈN LUYỆN, KĨ NĂNG ĐỌC SÂU
Bài 4: RÈN LUYỆN, KĨ NĂNG ĐỌC SÂU 1
Hướng dẫn học sinh rèn luyện và thực hành kĩ năng đọc sâu
Nguyễn Thị Thúy Hiền | 25/05/2023 22:49 | Học viên: 0 |

DOODLE (NHÓM 14F)
DOODLE (NHÓM 14F)

Bài tập ôn tập
Bài tập ôn tập 1
Bài tập củng cố sau buổi học.
Nguyễn Kim Ngân | 09/05/2023 15:04 | Học viên: 0 |
Bài 1: Địa danh
Bài 1: Địa danh 1
Hướng dẫn vẽ các địa điểm.
Nguyễn Kim Ngân | 12/05/2023 15:56 | Học viên: 0 |
Bài 3: Phương tiện
Bài 3: Phương tiện 1
Hướng dẫn vẽ các phương tiện giao thông.
Nguyễn Kim Ngân | 12/05/2023 15:55 | Học viên: 0 |
Bài 4: Đồ ăn
Bài 4: Đồ ăn 1
Hướng dẫn vẽ các loại trái cây.
Nguyễn Kim Ngân | 09/05/2023 15:05 | Học viên: 0 |
Bài 5: Mùa
Bài 5: Mùa 1
Hướng dẫn vẽ đặc điểm tự nhiên.
Nguyễn Kim Ngân | 12/05/2023 15:58 | Học viên: 0 |

RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT (NHÓM 8F)
RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT (NHÓM 8F)

Bài 1: Khái niệm về rèn luyện kỉ luật
Bài 1: Khái niệm về rèn luyện kỉ luật 1
Các bạn sẽ tìm hiểu sơ lược về tính kỷ luật tích cưc
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 15/05/2023 23:02 | Học viên: 0 |
Bài 2: Phân biệt hành vi tích cực và tiêu cực
Bài 2: Phân biệt hành vi tích cực và tiêu cực 1
Các bạn sẽ tìm hiểu thế nào là hành vi tích cực và hành vi tiêu cực
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 16/05/2023 22:30 | Học viên: 0 |
Bài 3:  Bốn nguyên tắc và một số biện pháp để rèn tính kỉ luật
Bài 3: Bốn nguyên tắc và một số biện pháp để rèn tính kỉ luật 1
Các bạn sẽ tìm hiểu 4 nguyên và một số giải pháp về tính kỷ luật tích cưc
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 13/05/2023 22:38 | Học viên: 0 |
Bài 4: Tầm quan trọng cuả rèn luyện kỷ luật ?
Bài 4: Tầm quan trọng cuả rèn luyện kỷ luật ? 1
Ý nghĩa của rèn luyện kỷ luật
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 17/05/2023 21:17 | Học viên: 0 |
Bài 5: Hệ thống bài tập vận dụng
Bài 5: Hệ thống bài tập vận dụng 1
Đây là phần bài tập dành cho các bạn vận dụng những kiến thức đã được tìm hiểu
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 19/05/2023 21:44 | Học viên: 0 |

SKETCHNOTE (NHÓM 11F)
SKETCHNOTE (NHÓM 11F)

Bài 1: Giới thiệu về Sketchnote
Bài 1: Giới thiệu về Sketchnote 1
Một bài Sketchnote gồm những thành phần và cấu trúc như thế nào?
Nguyễn Thị Lan Anh | 13/05/2023 13:56 | Học viên: 0 |
Bài 2: Quy trình thực hiện bài Sketchnote
Bài 2: Quy trình thực hiện bài Sketchnote 1
Các bước để thực hiện Sketchnote
Nguyễn Thị Lan Anh | 05/05/2023 08:08 | Học viên: 0 |
Bài 3: Luyện tập Sketchnote theo chủ đề
Bài 3: Luyện tập Sketchnote theo chủ đề 1
Hệ thống bài tập thiết kế Sketchnote theo chủ đề
Nguyễn Thị Lan Anh | 05/05/2023 08:28 | Học viên: 0 |

KỸ NĂNG 3 PHÚT SƠ CỨU - NHÓM 3F
KỸ NĂNG 3 PHÚT SƠ CỨU - NHÓM 3F

Bài 1: Khái quát về sơ cứu 3 phút
Bài 1: Khái quát về sơ cứu 3 phút 1
khái niệm, vai trò, sơ cứu đúng cách, vì sao phải sơ cứu trong 3 phút?
25. Nguyễn Ngọc Trà My | 08/05/2023 15:08 | Học viên: 0 |
Bài 2a: Các trường hợp sơ cứu thường gặp: sốc nhiệt, say nắng, say nóng
Bài 2a: Các trường hợp sơ cứu thường gặp: sốc nhiệt, say nắng, say nóng 1
tìm hiểu về sơ cứu: sốc nhiệt, say nắng, say nóng
25. Nguyễn Ngọc Trà My | 19/05/2023 23:10 | Học viên: 0 |
Bài 2b: Các trường hợp sơ cứu thường gặp: Chuột rút
25. Nguyễn Ngọc Trà My | 19/05/2023 23:11 | Học viên: 0 |
Bài 2c: Các trường hợp sơ cứu thường gặp: Cầm máu
25. Nguyễn Ngọc Trà My | 19/05/2023 23:12 | Học viên: 0 |
Bài 3: Các trường hợp sơ cứu thường gặp khác
Bài 3: Các trường hợp sơ cứu thường gặp khác 1
Phương pháp sơ cứu một số trường hợp khác
25. Nguyễn Ngọc Trà My | 19/05/2023 23:13 | Học viên: 0 |

RÈN LUYỆN NÃO BỘ NĂNG ĐỘNG (NHÓM 4F)
RÈN LUYỆN NÃO BỘ NĂNG ĐỘNG (NHÓM 4F)

Bài 2: Các cách rèn luyện não bộ năng động
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy | 10/05/2023 22:01 | Học viên: 0 |
Bài 3: Phương pháp Stroop
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy | 10/05/2023 22:04 | Học viên: 0 |
Bài 4: Phương pháp đếm
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy | 10/05/2023 22:03 | Học viên: 0 |
Bài 5: Phương pháp nhớ từ
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy | 10/05/2023 22:06 | Học viên: 0 |

6 CHIẾC NÓN TƯ DUY (6F)
6 CHIẾC NÓN TƯ DUY (6F)

Bài 1: Khám phá 6 chiếc nón tư duy
Bài 1: Khám phá 6 chiếc nón tư duy 1
"6 chiếc mũ tư duy” là một phương pháp hỗ trợ tư duy được Tiến sỹ Edward de Bono phát triển lần đầu năm 1980 và được giới thiệu trong cuốn sách “6 Thinkings Hats” xuất bản năm 1985. Đây là một công cụ tư duy có tác dụng giúp các em đánh giá sự việc từ nhi
Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 02/05/2023 15:49 | Học viên: 0 |
Bài 2: Đặc điểm và cách vận dụng 6 chiếc nón tư duy
Bài 2: Đặc điểm và cách vận dụng 6 chiếc nón tư duy 1
Mỗi chiếc nón mang 1 màu sắc khác nhau tương ứng với ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau, chúng ta hãy tìm đi vào tìm hiểu từng đặc trưng của mỗi chiếc mũ ấy nhé.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 17/05/2023 15:45 | Học viên: 0 |
Bài 3: Kiểm tra nhận diện 6 chiếc nón tư duy
Bài 3: Kiểm tra nhận diện 6 chiếc nón tư duy 1
Kiểm tra kiến thức sau bài học sáu chiếc nón tư duy
Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 17/05/2023 16:23 | Học viên: 0 |

PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN ( NHÓM 5F)
PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN ( NHÓM 5F)

Bài 1: Đặc điểm của người có tư duy phản biện
Bài 1: Đặc điểm của người có tư duy phản biện 1
Nhận dạng được người có tư duy phản biện
Lê Mộng Huỳnh | 05/05/2023 00:12 | Học viên: 0 |
Bài 3: Bài tập vận dụng
Bài 3: Bài tập vận dụng 1
Thực hành sử dụng các công cụ vào tình huống
Lê Mộng Huỳnh | 05/05/2023 00:14 | Học viên: 0 |
KIỂM TRA
Lê Mộng Huỳnh | 25/05/2023 15:05 | Học viên: 0 |
Bài 4: 3 cấp độ tư duy
Lê Mộng Huỳnh | 25/05/2023 15:39 | Học viên: 0 |

RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT (7H)
RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT (7H)

Bài 2: Đặc điểm tính cách trẻ em
Bài 2: Đặc điểm tính cách trẻ em 1
Tóm lược lại kỉ luật tích cực, tìm hiểu 4 nhóm tính cách trẻ em
38. Trịnh Trần Cát Phượng | 26/05/2023 03:30 | Học viên: 0 |
Bài 3: Thực hành nhận diện tính cách trẻ
Bài 3: Thực hành nhận diện tính cách trẻ 1
Dựa vào các thông tin đã có, nhận diện được trẻ em thuộc nhóm tính cách nào
38. Trịnh Trần Cát Phượng | 26/05/2023 03:35 | Học viên: 0 |
Bào 4: Trò chơi củng cố
Bào 4: Trò chơi củng cố 1
Giúp ta ôn tập lại bài đã học
38. Trịnh Trần Cát Phượng | 23/05/2023 11:33 | Học viên: 0 |

VẼ NGUỆCH NGOẠC CẢ THẾ GIỚI (Nhóm13H)
VẼ NGUỆCH NGOẠC CẢ THẾ GIỚI (Nhóm13H)

Bài 1: TÌM HIỂU VỀ VẼ NGUỆCH NGOẠC (DOODLE)
Lê Trần Lan Vy | 10/05/2023 22:16 | Học viên: 0 |
Bài 2: Chủ đề SINH VẬT SỐNG
Lê Trần Lan Vy | 11/05/2023 07:01 | Học viên: 0 |
Bài 3: Chủ đề CON NGƯỜI
Lê Trần Lan Vy | 25/05/2023 21:00 | Học viên: 0 |
Bài 7: Chủ đề NHÀ CỬA
Lê Trần Lan Vy | 25/05/2023 20:59 | Học viên: 0 |
Bài 6: Chủ đề PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Lê Trần Lan Vy | 25/05/2023 20:58 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (NHÓM 4H)
CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC (NHÓM 4H)

Bài 2: Biểu hiện của kiểm soát cảm xúc
Bài 2: Biểu hiện của kiểm soát cảm xúc 1
Liệt kê các biểu hiện của kiểm xoát cảm xúc
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 11/06/2023 22:24 | Học viên: 0 |
Bài 1: Khái niệm, đặc điểm của cảm xúc
Bài 1: Khái niệm, đặc điểm của cảm xúc 1
Giúp người học hiểu biết được thế nào là cảm xúc, cảm xúc đến từ đâu
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 11/06/2023 22:11 | Học viên: 0 |
Bài 3: Các phương pháp kiểm soát cảm xúc
Bài 3: Các phương pháp kiểm soát cảm xúc 1
Trình bày được các phương pháp kiểm soát cảm xúc.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 11/06/2023 22:49 | Học viên: 0 |

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY (2H)
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY (2H)

Bài 3: Các bước hình thành một bài trình bày hoàn chỉnh
Bài 3: Các bước hình thành một bài trình bày hoàn chỉnh 1
Thiết kế bài trình bày hoàn chỉnh
Võ Hồ Xuân Hiền | 27/04/2023 10:23 | Học viên: 0 |
Bài 4: Tính hiệu quả của bài Trình bày
Bài 4: Tính hiệu quả của bài Trình bày 1
Kiểm tra và dự đoán tính tác động của bài trình đến người nghe
Võ Hồ Xuân Hiền | 27/04/2023 10:23 | Học viên: 0 |
Bài 5: (cá nhân) Kỹ năng trình bày
Chu Thị Khánh Linh | 25/05/2023 21:31 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH SÁNG TẠO SCRATCH (9H)
LẬP TRÌNH SÁNG TẠO SCRATCH (9H)

Bài 2: Thiết kế Doraemon và nhà Nobita
26. Nguyễn Thị Hồng Ngân | 18/05/2023 13:03 | Học viên: 0 |
Bài 3: Game giải toán cùng Doraemon và Nobita
26. Nguyễn Thị Hồng Ngân | 27/04/2023 08:54 | Học viên: 0 |
Bài tập nâng cao : Lập trình game đua xe vượt chướng ngại vật
Bài tập nâng cao : Lập trình game đua xe vượt chướng ngại vật 1
Sau khi các em đã tham gia tất cả các bài học cơ bản thì đây sẽ là bài tập kiểm tra và nâng cao năng lực lập trình của các em
26. Nguyễn Thị Hồng Ngân | 18/05/2023 13:06 | Học viên: 0 |
Bài 1: Lập một ban nhạc
Bài 1: Lập một ban nhạc 1
Tổng quan về phần mềm Scratch và thực hành lập trình một ban nhạc.
26. Nguyễn Thị Hồng Ngân | 17/05/2023 15:28 | Học viên: 0 |

KỸ NĂNG GHI CHÉP HIỆU QUẢ (NHÓM 10H)
KỸ NĂNG GHI CHÉP HIỆU QUẢ (NHÓM 10H)

Trò chơi ôn tập
Trò chơi ôn tập 1
Trò chơi giúp các em ôn tập về kĩ năng ghi chép hiệu quả
47. Trương Thanh Thảo | 18/05/2023 00:38 | Học viên: 0 |
Bài 1:Khái quát kỹ năng ghi chép hiệu quả
Bài 1:Khái quát kỹ năng ghi chép hiệu quả 1
HS nắm được khái niệm và đặc điểm kỹ năng ghi chép hiệu quả
47. Trương Thanh Thảo | 21/05/2023 20:52 | Học viên: 0 |
Bài 3 : Lợi ích của việc sử dụng các phương pháp
Bài 3 : Lợi ích của việc sử dụng các phương pháp 1
HS biết được lợi ích về các phương pháp và cách cử dụng các phương pháp một cách hiệu quả
47. Trương Thanh Thảo | 21/05/2023 20:46 | Học viên: 0 |
Bài kiểm tra
47. Trương Thanh Thảo | 19/05/2023 22:28 | Học viên: 0 |
4 bước trải nghiệm và hình poster
47. Trương Thanh Thảo | 21/05/2023 20:51 | Học viên: 0 |

PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI (NHÓM 5H)
PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI (NHÓM 5H)

Bài 1: Dấu hiệu xâm hại
Bài 1: Dấu hiệu xâm hại 1
Định nghĩa về dấu hiệu khi bị xâm hại
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 10/06/2023 23:03 | Học viên: 0 |
Bài 4: Kỹ năng bảo vệ bản thân
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 10/06/2023 23:01 | Học viên: 0 |
Bài 5: Ôn tập và củng cố
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 10/06/2023 23:01 | Học viên: 0 |
Bài 2: 4 vùng trên cơ thể
Bài 2: 4 vùng trên cơ thể 1
Xác định được 4 vùng riêng tư trên cơ thể
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 10/06/2023 23:02 | Học viên: 0 |
Bài 3: Quy tắc 5 ngón tay
Bài 3: Quy tắc 5 ngón tay 1
Ứng dụng quy tắc 5 ngón tay
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 10/06/2023 23:02 | Học viên: 0 |

TƯ DUY PHẢN BIỆN (NHÓM 8H)
TƯ DUY PHẢN BIỆN (NHÓM 8H)

Bài 2: Các thành tố của tư duy phản biện
Bài 2: Các thành tố của tư duy phản biện 1
Giúp cho HS, SV biết được các thành tố của tư duy phản biện
Lê Huy Duẩn | 19/05/2023 09:23 | Học viên: 0 |
Bài 4: Cách phát triển tư duy phản biện
Lê Huy Duẩn | 05/05/2023 14:21 | Học viên: 0 |
Bài 1: Các cấp độ của tư duy phản biện
Bài 1: Các cấp độ của tư duy phản biện 1
Nhằm giúp hiểu được khái niệm và các cấp độ của tư duy phản biện
Lê Huy Duẩn | 19/05/2023 09:22 | Học viên: 0 |

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ (NHÓM 6H)
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ (NHÓM 6H)

Bài 1: Quy trình giao tiếp
Cao Minh Hồng Phúc | 04/05/2023 20:39 | Học viên: 0 |
Bài 2: Khái niệm giao tiếp
Cao Minh Hồng Phúc | 04/05/2023 20:40 | Học viên: 0 |
Bài 4: Luyện tập giao tiếp hiệu quả
Cao Minh Hồng Phúc | 10/05/2023 17:31 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG SƠ CỨU 3 PHÚT (NHÓM 12H)
CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG SƠ CỨU 3 PHÚT (NHÓM 12H)

Bài 1: Khái niệm và vai trò của sơ cứu
Bài 1: Khái niệm và vai trò của sơ cứu 1
Khái niệm, vai trò và các trường hợp sơ cứu thông dụng
35.Lưu Thị Nhung | 25/05/2023 22:44 | Học viên: 0 |
Bài 4: Hướng dẫn sơ cứu khi bị bỏng
Bài 4: Hướng dẫn sơ cứu khi bị bỏng 1
Hướng dẫn các bước sơ cứu khi bị chảy máu mũi
35.Lưu Thị Nhung | 25/05/2023 22:45 | Học viên: 0 |
Bài 3: Hướng dẫn sơ cứu khi bị sốt
Bài 3: Hướng dẫn sơ cứu khi bị sốt 1
Hướng dẫn các bước sơ cứu khi bị sốt
35.Lưu Thị Nhung | 25/05/2023 22:41 | Học viên: 0 |
Bài 4: Hướng dẫn sơ cứu khi bị bỏng
Bài 4: Hướng dẫn sơ cứu khi bị bỏng 1
Hướng dẫn các bước sơ cứu khi bị bỏng
35.Lưu Thị Nhung | 25/05/2023 22:39 | Học viên: 0 |
Bài 5: Hướng dẫn sơ cứu một số trường hợp thông dụng khác
Bài 5: Hướng dẫn sơ cứu một số trường hợp thông dụng khác 1
Hướng dẫn các bước sơ cứu khi bị rắn cắn, đuối nước, chuột rút
35.Lưu Thị Nhung | 25/05/2023 22:46 | Học viên: 0 |

TƯ DUY SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRIZ (NHÓM 7F)
TƯ DUY SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRIZ (NHÓM 7F)

Bài 1: Khái quát tư duy sáng tạo kỹ thuật Triz
Bài 1: Khái quát tư duy sáng tạo kỹ thuật Triz 1
Các khái niệm, biểu hiện, cấp độ, lợi ích về tư duy sáng tạo kỹ thuật TRIZ, 40 nguyên tắc sáng tạo
Lê Thị Hồng Luyến | 30/04/2023 16:38 | Học viên: 0 |
Bài 2: Nguyên tắc sáng tạo thông dụng
Bài 2: Nguyên tắc sáng tạo thông dụng 1
Nguyên tắc thông dụng và ví dụ
Lê Thị Hồng Luyến | 30/04/2023 16:38 | Học viên: 0 |
Bài 4: Rèn luyện
Bài 4: Rèn luyện 1
Các bài tập vận dụng, củng cố và kiểm tra
Lê Thị Hồng Luyến | 30/04/2023 16:38 | Học viên: 0 |
Bài 3: Nguyên tắc sáng tạo khác
Bài 3: Nguyên tắc sáng tạo khác 1
Vài nét về nguyên tắc sáng tạo khác
Lê Thị Hồng Luyến | 30/04/2023 16:38 | Học viên: 0 |

DIỄN HỌA THÔNG MINH (11H)
DIỄN HỌA THÔNG MINH (11H)

Bài 1 : Khái niệm , tầm quan trọng của Sketchnote
Bài 1 : Khái niệm , tầm quan trọng của Sketchnote 1
Sketchnote là gì ? Vai trò , ý nghĩa của Sketchnote
51. Trần Huyền Trang | 22/05/2023 21:14 | Học viên: 0 |
Bài 2 : Đặc điểm và cấu trúc của một bài Sketchnote
Bài 2 : Đặc điểm và cấu trúc của một bài Sketchnote 1
Các thành phần và nguyên tắc tổ chức bài. Các dạng cấu trúc được sử dụng trong Sketchnote
51. Trần Huyền Trang | 25/05/2023 11:52 | Học viên: 0 |
Bài 3 : Quy trình thực hiện bài sketchnote
Bài 3 : Quy trình thực hiện bài sketchnote 1
Trình tự các bước để tạo nên một bài Sketchnote và hệ thống bài tập rèn luyện
51. Trần Huyền Trang | 21/05/2023 22:11 | Học viên: 0 |
Bài 4 : Hoàn thiện bài Sketchnote
Bài 4 : Hoàn thiện bài Sketchnote 1
Hệ thống bài tập rèn luyện, mở rộng và nâng cao
51. Trần Huyền Trang | 22/05/2023 21:33 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 4 ( NHÓM 5G )
CHỦ ĐỀ 4 ( NHÓM 5G )

Bài 2: Số 9 vui vẻ
Nguyễn Thị Thu Ngân | 25/05/2023 23:33 | Học viên: 0 |
Bài 3 : Cặp số thân thiện
Nguyễn Thị Thu Ngân | 26/05/2023 20:50 | Học viên: 0 |
Bài 4: Phép cộng E - Z
Nguyễn Thị Thu Ngân | 26/05/2023 21:47 | Học viên: 0 |
Bài 5: Phép nhân cơ bản
Nguyễn Thị Thu Ngân | 26/05/2023 21:48 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 1 (NHÓM 3G)
CHỦ ĐỀ 1 (NHÓM 3G)

Bài 1: Nhận biết chung về kỹ năng đọc hiểu
Bài 1: Nhận biết chung về kỹ năng đọc hiểu 1
Khái niệm, đặc điểm của kĩ năng đọc hiểu
18-Nguyễn Thị Mỹ Linh | 26/05/2023 01:30 | Học viên: 0 |
Bài 2: Biểu hiện của: đọc có tư duy, đọc có mục đích
Bài 2: Biểu hiện của: đọc có tư duy, đọc có mục đích 1
Các biểu hiện của đọc tư duy, đọc có mục đích
18-Nguyễn Thị Mỹ Linh | 26/05/2023 01:55 | Học viên: 0 |
Bài 3: Các cách đọc thường gặp
Bài 3: Các cách đọc thường gặp 1
Tìm hiểu các cách đọc
18-Nguyễn Thị Mỹ Linh | 26/05/2023 02:21 | Học viên: 0 |
Bài 4: Năm cấp độ đọc sâu
Bài 4: Năm cấp độ đọc sâu 1
Khái niệm, biểu hiện của 5 cấp độ đọc sâu
18-Nguyễn Thị Mỹ Linh | 26/05/2023 02:22 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 17 ( NHÓM 10G)
CHỦ ĐỀ 17 ( NHÓM 10G)

Bài 1: Khái quát kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Bài 1: Khái quát kỹ năng giao tiếp hiệu quả. 1
Các dấu hiệu, nguyên tắc, phương tiện, kỹ thuật của kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Trương Hoàn Trúc Uyên | 26/05/2023 03:05 | Học viên: 0 |
Bài 2: Nhận dạng được các cấp độ kỹ năng giao tiếp
Bài 2: Nhận dạng được các cấp độ kỹ năng giao tiếp 1
Biểu hiện hành vi ở 5 cấp độ của kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Trương Hoàn Trúc Uyên | 26/05/2023 03:05 | Học viên: 0 |
Bài 3: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Trương Hoàn Trúc Uyên | 26/05/2023 03:02 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 22 ( NHÓM 8G )
CHỦ ĐỀ 22 ( NHÓM 8G )

Bài 2: Một số dạng toán và kiến thức cần thiết
Bài 2: Một số dạng toán và kiến thức cần thiết 1
Về kiến thức các dạng hình học
47 - Nguyễn Thị Thu Thủy | 25/05/2023 23:46 | Học viên: 0 |
Bài 1: Giới thiệu về tư duy ngược
Bài 1: Giới thiệu về tư duy ngược 1
Một số khái niệm liên quan
47 - Nguyễn Thị Thu Thủy | 25/05/2023 23:46 | Học viên: 0 |
Bài 3: Mô hình giải toán theo tư duy ngược
Bài 3: Mô hình giải toán theo tư duy ngược 1
Hướng dẫn giải bài các dạng toán hình thường gặp
47 - Nguyễn Thị Thu Thủy | 25/05/2023 23:46 | Học viên: 0 |
Bài 4: Vận dụng giải các bài toán
Bài 4: Vận dụng giải các bài toán 1
Áp dụng các bước giải các bài toán
47 - Nguyễn Thị Thu Thủy | 25/05/2023 23:27 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 2 (NHÓM 9G)
CHỦ ĐỀ 2 (NHÓM 9G)

Bài 1: Nhận biết kĩ năng viết
Vũ Anh Thư | 21/05/2023 13:01 | Học viên: 0 |
Bài 3: Phương pháp phát triển kĩ năng viết cho HS Tiểu học
Vũ Anh Thư | 21/05/2023 13:08 | Học viên: 0 |
Bài 4: Thực hành viết
Vũ Anh Thư | 20/05/2023 22:46 | Học viên: 0 |
Bài 2: Các cấp độ của kĩ năng viết
Vũ Anh Thư | 21/05/2023 13:02 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 2 ( NHÓM 4G)
CHỦ ĐỀ 2 ( NHÓM 4G)

Bài 1: Biểu hiện của một bài viết tốt
Bài 1: Biểu hiện của một bài viết tốt 1
Khái niệm và biểu hiện của kỹ năng viết tốt
48_Nguyễn Ngọc Anh Thư | 22/05/2023 07:38 | Học viên: 0 |
Bài 2: Cách viết một bài viết tốt
Bài 2: Cách viết một bài viết tốt 1
Các cách để có được một bài viết tốt
48_Nguyễn Ngọc Anh Thư | 12/05/2023 08:25 | Học viên: 0 |
Bài 3: Thực hành để có bài viết tốt
Bài 3: Thực hành để có bài viết tốt 1
Thực hành luyện tập viết một bài viết
48_Nguyễn Ngọc Anh Thư | 22/05/2023 07:19 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 7 ( NHÓM 6G ) PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHỦ ĐỀ 7 ( NHÓM 6G ) PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bài 3. Rèn luyện giải quyết vấn đề
Bài 3. Rèn luyện giải quyết vấn đề 1
Áp dụng những kiến thức đã học vào bài rèn luyện và làm bài kiểm tra
14- Trần Thị Thanh Hiền | 25/05/2023 08:58 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 1 (NHÓM 12G)
CHỦ ĐỀ 1 (NHÓM 12G)

Bài 3: Đọc có tư duy
09 - Bùi Thành Đạt | 25/05/2023 23:28 | Học viên: 0 |
Bài 5: Năm cấp độ đọc sâu
09 - Bùi Thành Đạt | 13/06/2023 23:15 | Học viên: 0 |
Bài 2: Đọc có mục đích
09 - Bùi Thành Đạt | 15/06/2023 21:59 | Học viên: 0 |
Bài 4 : Hoạt động đọc
09 - Bùi Thành Đạt | 11/06/2023 16:29 | Học viên: 0 |
Bài 1: Đặc điểm của kỹ năng đọc hiểu
09 - Bùi Thành Đạt | 15/06/2023 21:39 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 11 (NHÓM 13G)
CHỦ ĐỀ 11 (NHÓM 13G)

Bài 1: 6 chiếc nón tư duy là gì?
Võ Bảo Thi | 11/06/2023 20:33 | Học viên: 0 |
Bài 3.1 : Chiếc Nón Xanh lá
Bài 3.1 : Chiếc Nón Xanh lá 1
Giới thiệu chiếc nón xanh lá và cách sử dụng
Võ Bảo Thi | 11/06/2023 20:14 | Học viên: 0 |
Bài 3.3 : Chiếc Nón Trắng
Bài 3.3 : Chiếc Nón Trắng 1
Giới thiệu chiếc nón trắng và cách sử dụng
Võ Bảo Thi | 11/06/2023 19:54 | Học viên: 0 |
Bài 3.4: Nón xanh dương
Bài 3.4: Nón xanh dương 1
Giới thiệu chiếc nón xanh dương và cách sử dụng
Võ Bảo Thi | 11/06/2023 19:56 | Học viên: 0 |
Bài 3.5: Chiếc Nón Đen
Bài 3.5: Chiếc Nón Đen 1
Giới thiệu chiếc nón đen và cách sử dụng
Võ Bảo Thi | 11/06/2023 20:02 | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ 22(NHÓM 7G)
CHỦ ĐỀ 22(NHÓM 7G)

Bài 2: Trò chơi và bước đầu làm quen các chuyên đề bài tập.
Đào Thu Hà | 26/05/2023 15:50 | Học viên: 0 |
Bài 4: Hệ thống bài kiểm tra - Đánh giá
Bài 4: Hệ thống bài kiểm tra - Đánh giá 1
Củng cố kiến thức giúp học sinh hình thành năng lực tư duy trong toán học.
Đào Thu Hà | 26/05/2023 15:48 | Học viên: 0 |
Bài 3. Hệ thống bài tập rèn luyện theo chuyên đề
Bài 3. Hệ thống bài tập rèn luyện theo chuyên đề 1
Gồm 5 chuyên đề chính: Tính tổng và lập số, Tổ hợp, Dãy số quy luật và Tư duy - Logic, Tìm số - tìm giá trị và Hình học
Đào Thu Hà | 22/05/2023 21:15 | Học viên: 0 |
Bài 1. Khái niệm, thuật ngữ liên quan
Đào Thu Hà | 25/05/2023 22:39 | Học viên: 0 |
Bài kiểm tra
48. Nguyễn Hoàng Anh Thư | 25/05/2023 23:54 | Học viên: 0 |
Bài 3: Phương pháp Stroop
Nguyễn Ngọc Thanh Thủy | 02/05/2023 21:54 | Học viên: 0 |
Các tài liệu tham khảo về Scratch JR
Trần Trang | 15/05/2023 13:19 | Học viên: 0 |
Các tài liệu tham khảo về Scratch JR
Trần Trang | 15/05/2023 13:20 | Học viên: 0 |
Bài 3: Bài kiểm tra
01- Võ Thúy An | 20/05/2023 08:29 | Học viên: 0 |