NHÓM 7 - KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN
NHÓM 7 - KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN

Bài 1: Tìm hiểu về Kỹ năng tự bảo vệ bản thân
Bài 1: Tìm hiểu về Kỹ năng tự bảo vệ bản thân 1
Bài giảng về Kỹ năng tự bảo vệ bản thân
Giáo viên EDUZ | 01/12/2023 21:09 | Học viên: 0 |
Bài 2: Trò chơi thực hành quy tắc Bàn tay 5 ngón
Giáo viên EDUZ | 03/12/2023 10:55 | Học viên: 0 |

NHÓM 10 - DOODLE
NHÓM 10 - DOODLE

Bài 1: CÙNG NHAU VẼ NGUỆCH NGOẠC CẢ THẾ GIỚI (DOODLE)
Giáo viên EDUZ | 01/12/2023 17:17 | Học viên: 0 |
Bài 2: Phương tiện giao thông
Bài 2: Phương tiện giao thông 1
Tìm hiểu vẽ doodle theo chủ đề phương tiện giao thông .
Giáo viên EDUZ | 03/12/2023 19:01 | Học viên: 0 |
Bài 3: Đồ ăn
Bài 3: Đồ ăn 1
Tìm hiểu vẽ doodle theo chủ đề đồ ăn .
Giáo viên EDUZ | 03/12/2023 18:43 | Học viên: 0 |
Bài 4: Cây cối
Bài 4: Cây cối 1
Tìm hiểu vẽ doodle theo chủ đề cây cối.
Giáo viên EDUZ | 03/12/2023 18:06 | Học viên: 0 |
Bài 5: Con vật
Bài 5: Con vật 1
Tìm hiểu vẽ doodle theo chủ đề con vật.
Giáo viên EDUZ | 03/12/2023 18:56 | Học viên: 0 |

NHÓM 5 - PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI
NHÓM 5 - PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI

Khái niệm và biểu hiện của các hành vi xâm hại
Khái niệm và biểu hiện của các hành vi xâm hại 1
Tìm hiểu về khái niệm và biểu hiện của các hành vi xâm hại
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 11:06 | Học viên: 0 |
Củng cố bài học
Củng cố bài học 1
Các trò chơi để củng cố kiến thức đã học
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 11:19 | Học viên: 0 |

NHÓM 1 - SINH TRẮC VÂN TAY
NHÓM 1 - SINH TRẮC VÂN TAY

Giới thiệu sinh trắc vân tay
Giới thiệu sinh trắc vân tay 1
Tìm hiểu về sinh trắc vân tay, đặc điểm tính cách từng chủng vân tay
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 10:10 | Học viên: 0 |

NHÓM 4 - KỸ NĂNG LẮNG NGHE
NHÓM 4 - KỸ NĂNG LẮNG NGHE

Giới thiệu kỹ năng lắng nghe
Giới thiệu kỹ năng lắng nghe 1
Tìm hiểu về kỹ năng lắng nghe
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 17:52 | Học viên: 0 |
Nguyên tắc LACE
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 17:33 | Học viên: 0 |
Củng cố bài học
Giáo viên EDUZ | 01/12/2023 09:19 | Học viên: 0 |

NHÓM 11-KỸ NĂNG GHI NHỚ
NHÓM 11-KỸ NĂNG GHI NHỚ

Kỹ năng ghi nhớ Mnemonic
Kỹ năng ghi nhớ Mnemonic 1
Tìm hiểu sơ về kỹ năng ghi nhớ Mnemonic
Giáo viên EDUZ | 29/11/2023 20:21 | Học viên: 0 |

NHÓM 6 - PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP HIỆU QUẢ
NHÓM 6 - PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP HIỆU QUẢ

Phương pháp ghi chép Cornell
Phương pháp ghi chép Cornell 1
Tìm hiểu về cấu trúc phương pháp Cornell
Giáo viên EDUZ | 01/12/2023 14:05 | Học viên: 0 |
Vận dụng phương pháp Cornell hiệu quả
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 17:59 | Học viên: 0 |
Củng cố bài học
Củng cố bài học 1
Ôn tập lại bài học bằng trò chơi
Giáo viên EDUZ | 04/12/2023 14:49 | Học viên: 0 |

NHÓM 9 - KỸ NĂNG SƠ CỨU BAN ĐẦU CHO TRẺ KHI BỊ BỎNG
NHÓM 9 - KỸ NĂNG SƠ CỨU BAN ĐẦU CHO TRẺ KHI BỊ BỎNG

Nguyên nhân gây bỏng ở trẻ và các cấp độ của bỏng
Nguyên nhân gây bỏng ở trẻ và các cấp độ của bỏng 1
Biết được những nguyên nhân gây ra bỏng và các bước sơ cứu cơ bản ở từng cấp độ của bỏng
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 10:39 | Học viên: 0 |
Các bước sơ cứu khi trẻ bị bỏng
Các bước sơ cứu khi trẻ bị bỏng 1
Cách xử lý nhanh khi trẻ bị bỏng và cách phòng tránh
Giáo viên EDUZ | 02/12/2023 22:35 | Học viên: 0 |
Củng cố bài học
Củng cố bài học 1
Trò chơi củng cố kiến thức đã học
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 09:20 | Học viên: 0 |

NHÓM 3- DẠY THỦ CÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
NHÓM 3- DẠY THỦ CÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tìm hiểu về thủ công
Tìm hiểu về thủ công 1
Thủ công cho học sinh tiểu học
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 16:16 | Học viên: 0 |
Thiết kế cây thông noel
Thiết kế cây thông noel 1
Cho học sinh thực hành thủ công
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 15:11 | Học viên: 0 |
Thiết kê mô hình đu quay
Thiết kê mô hình đu quay 1
Cho học sinh thực hành thủ công
Giáo viên EDUZ | 30/11/2023 15:00 | Học viên: 0 |

NHÓM 8 - KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC
NHÓM 8 - KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC

Tìm hiểu về kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Tìm hiểu về kỹ năng kiểm soát cảm xúc 1
Sơ lược về khái niệm và vai trò
Giáo viên EDUZ | 01/12/2023 08:42 | Học viên: 0 |
Cách thực hiện liệu pháp Hole Finger
Cách thực hiện liệu pháp Hole Finger 1
Liệu pháp kiểm soát cảm xúc cá nhân
Giáo viên EDUZ | 29/11/2023 14:04 | Học viên: 0 |
Củng cố bài học
Củng cố bài học 1
Tổng hợp kiến thức và trò chơi
Giáo viên EDUZ | 29/11/2023 14:43 | Học viên: 0 |

NHÓM 2 - SKETCHNOTE ( DIỄN HỌA THÔNG TIN)
NHÓM 2 - SKETCHNOTE ( DIỄN HỌA THÔNG TIN)

Bài 1: Giới thiệu sketchnote
Bài 1: Giới thiệu sketchnote 1
Bài giảng về nội dung và mục tiêu diễn họa thông tin, hiểu được Sketchnote là gì?
Giáo viên EDUZ | 29/11/2023 20:17 | Học viên: 0 |
Bài 2: Đặc điểm, cấu trúc của một bài sketchnote
Bài 2: Đặc điểm, cấu trúc của một bài sketchnote 1
Đặc điểm và các thành phần để cấu tạo nên bài sketchnote.
Giáo viên EDUZ | 21/12/2023 10:06 | Học viên: 0 |
Bài 3: Vận dụng
Bài 3: Vận dụng 1
Vận dụng bố cục Sketchnote vào thực tế
Giáo viên EDUZ | 21/12/2023 10:07 | Học viên: 0 |