GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Giới thiệu về khóa học vẽ Mầm non
Đào tạo EDUZ | 08/06/2023 17:38 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Nét vẽ cầu vồng
Bài 1: Nét vẽ cầu vồng
Bước đầu tạo kích thích sáng tạo
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 12:01 | Học viên: 0 |
Bài 2: Sắc hoa
Bài 2: Sắc hoa
Mục tiêu giúp cho học sinh cách tô nền
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 12:01 | Học viên: 0 |
Bài 3: Khung cảnh thiên hà
Bài 3: Khung cảnh thiên hà
Luyện tập khả năng thủ công
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 12:02 | Học viên: 0 |
Bài 4: Phương tiện giao thông
Bài 4: Phương tiện giao thông
Đa dạng trải nghiệm sáng tạo, vẽ tranh
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 12:03 | Học viên: 0 |
Bài 5: Vẽ tranh hoa quả
Bài 5: Vẽ tranh hoa quả
Đa dạng trải nghiệm sáng tạo, vẽ tranh
Đào tạo EDUZ | 21/10/2023 12:03 | Học viên: 0 |