THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN CHUNG

Ôn tập thi trắc nghiệm
Ôn tập thi trắc nghiệm 1
Tổng hợp một số câu hỏi ôn thi trắc nghiệm
Phạm Xuân Thanh | 13/11/2023 09:04 | Học viên: 0 |
Tìm hiểu môn Giáo dục học đại cương
Tìm hiểu môn Giáo dục học đại cương 1
Đề cương môn Giáo dục học đại cương
Phạm Xuân Thanh | 24/09/2023 21:20 | Học viên: 0 |

TỔ CHỨC HỌC TẬP
TỔ CHỨC HỌC TẬP

1. Tìm hiểu Bản chất Giáo dục và Giáo dục học
1. Tìm hiểu Bản chất Giáo dục và Giáo dục học 1
Chương 1: GDH là khoa học GD con người
Phạm Xuân Thanh | 24/09/2023 21:43 | Học viên: 0 |
2. Tìm hiểu các xu thế Giáo dục hiện nay
2. Tìm hiểu các xu thế Giáo dục hiện nay 1
Chương 2: Giáo dục và sự phát triển XH
Phạm Xuân Thanh | 24/09/2023 21:30 | Học viên: 0 |
3. Phát triển nhân cách cá nhân (khai phóng)
3. Phát triển nhân cách cá nhân (khai phóng) 1
Chương 3: Giáo dục và Sự phát triển nhân cách
Phạm Xuân Thanh | 24/09/2023 21:33 | Học viên: 0 |
4. Tìm hiểu hệ thống giáo dục
4. Tìm hiểu hệ thống giáo dục 1
Chương 4: Hệ thống Giáo dục Việt Nam
Phạm Xuân Thanh | 24/09/2023 22:10 | Học viên: 0 |
6. Tìm hiểu các nhiệm vụ của giáo viên
Phạm Xuân Thanh | 15/12/2022 00:08 | Học viên: 0 |

BÀI TẬP NHÓM
BÀI TẬP NHÓM

Bài học về ABC (nhóm 1)
Bài học về ABC (nhóm 1) 1
Bài giảng về nội dung ...
Phạm Xuân Thanh | 27/11/2023 08:55 | Học viên: 0 |
BÀI GIẢNG SỐ NHÓM 5
BÀI GIẢNG SỐ NHÓM 5 1
Bài giảng Ngữ Văn.
Giáo viên EDUZ | 07/12/2023 20:24 | Học viên: 0 |
BÀI GIẢNG SỐ (NHÓM 1)
BÀI GIẢNG SỐ (NHÓM 1) 1
Bài giảng Lí luận văn học
Giáo viên EDUZ | 08/12/2023 09:16 | Học viên: 0 |