NỘI DUNG TẬP HUẤN
NỘI DUNG TẬP HUẤN

Giải pháp Giáo dục số EDUZ
Giải pháp Giáo dục số EDUZ 1
Tìm hiểu về Giáo dục số Eduz
Phạm Xuân Thanh | 26/12/2022 14:26 | Học viên: 0 |
Bài 1: Đặc trưng lớp học số
Bài 1: Đặc trưng lớp học số 1
Các đặc trưng cơ bản của bài học số
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:16 | Học viên: 0 |
Bài 2: Chuyển đổi Bài học số
Bài 2: Chuyển đổi Bài học số 1
Các bước thực hiện chuyển đổi sang bái học số
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:16 | Học viên: 0 |
Bài 3: Dạy học số với Webtools
Bài 3: Dạy học số với Webtools 1
Webtools dạy học số hiện đại
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:17 | Học viên: 0 |
Bài thử 1
Phạm Xuân Thanh | 29/03/2023 16:27 | Học viên: 0 |

HƯỚNG DẪN WEBTOOLS
HƯỚNG DẪN WEBTOOLS

Liveworksheet
Liveworksheet 1
Công cụ chấm bài tự động
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:18 | Học viên: 0 |
Thiết kế trò chơi với Wordwall
Thiết kế trò chơi với Wordwall 1
Công cụ thiết kế trò chơi
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:19 | Học viên: 0 |
Thiết kế bài tập với TopWorksheet
Thiết kế bài tập với TopWorksheet 1
Công cụ hỗ trợ chấm bài tập
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:20 | Học viên: 0 |
Bamboozle - Ứng dụng tạo game dưới dạng các câu hỏi kèm hình ảnh
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:20 | Học viên: 0 |
Kahoot - Thiết kế, tạo bài tập trắc nghiệm và trò chơi học tập
Phạm Xuân Thanh | 13/01/2023 06:21 | Học viên: 0 |

CÁC CÔNG CỤ KHÁC
CÁC CÔNG CỤ KHÁC

PDF Annotator (Trình chiếu, edit file PDF trong dạy học)
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
Iminmap
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |

(DEMO) BÀI HỌC SỐ
(DEMO) BÀI HỌC SỐ

Bài giảng tương tác EDUZ
Bài giảng tương tác EDUZ 1
Thuộc nhóm dự án Chuyển đổi số Giáo dục trường học
Phạm Xuân Thanh | 21/12/2022 06:32 | Học viên: 0 |
(Tiếng Việt 1) Bài 2: Âm a, c
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
(Toán 1) Bài 1: Làm quen các hình khối
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
(English) Your Daily Routine !
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |

THỰC HÀNH CÁ NHÂN
THỰC HÀNH CÁ NHÂN

Toán 4: Phép trừ
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
Toán : Phép cộng trong phạm vi 10
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
Toán: Bảng nhân 3
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
Toán : Phép cộng trong phạm vi 10
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |
Tự nhiên xã hội - Động vật sống ở đâu?
Phạm Xuân Thanh | 20/12/2022 14:07 | Học viên: 0 |