Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện - Starters
Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện - Starters
Chương trình Tiếng Anh nổi bật trong hệ thống giáo dục của Eduz
| |
0
|
0
|
316
Chi phí: Liên hệ
84Dc0_51C7Ce7dF
|
Tiếng Anh Mầm non
Chi phí: Liên hệ
8a5bE_787dE8741
|
Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện - Flyers
Chi phí: Liên hệ
FaB1717a85_752B
|
IELTS Foundation
Chi phí: Liên hệ
B1_2021c2c49329
|
Tập huấn Dạy học số (EDUZ)
Chi phí: Liên hệ
B2E902BeF1_d36B
|
Thiết kế đa phương tiện tương tác với Webtools 2.0, 3.0
Thiết kế đa phương tiện tương tác với Webtools 2.0, 3.0
Khóa học cung cấp các kiến thức để Giáo viên có thể lựa chọn các công cụ hỗ trợ quá trình dạy học phù hợp với phong cách giảng dạy
| |
0
|
0
|
276
Chi phí: Liên hệ
71Ad29A85d8b_70
|
Thiết kế khóa học đại trà (MOOC)
Thiết kế khóa học đại trà (MOOC)
GIỚI THIỆU: Xu thế dạy học trực tuyến hoặc kết hợp (trực tiếp với trực tuyến) ngày càng cho thấy sự cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Khó
| |
0
|
0
|
186
Chi phí: Liên hệ
689f_9A339Ab5a4
|
Thiết kế dạy học số (EDUZ)
Thiết kế dạy học số (EDUZ)
GIỚI THIỆU:  Chuyên đề Phát triển ICT nhà trường được triển khai theo hình thức đổi mới của lớp học eClass. Lớp chúng ta sẽ dùng hình thức trải nghi??
| |
0
|
0
|
243
Chi phí: Liên hệ
3b5983D5_54e701
|
Vẽ màu nước sáng tạo
Chi phí: Liên hệ
777496D383A_523
|
CLB trải nghiệm sáng tạo (EDUZ)
CLB trải nghiệm sáng tạo (EDUZ)
Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo EDUZ
| |
0
|
0
|
242
Chi phí: Liên hệ
1b624f_9D15f98D
|
Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
Chi phí: Liên hệ
8aCd8cA2F7_8C53
|
Vẽ sáng tạo màu nước (Mầm non)
Chi phí: Liên hệ
4c1_5610311311E
|
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
GIỚI THIỆU Kỹ năng kiểm soát cảm xúc không phải là loại bỏ hết cảm xúc của bản thân mà là cách để bạn kiểm soát hành vi, thái độ của bản thân d?
| |
0
|
0
|
160
Chi phí: Liên hệ
36Ab3_553a391c8
|
Tư duy phản biện (critical thinking)
Tư duy phản biện (critical thinking)
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC GIỚI THIỆU Bạn là người bảo thủ hay kiên định? - Tư duy phản biện Bảo thủ, kiên định và ba phải, những khái niệm bấy lâu
| |
0
|
0
|
220
Chi phí: Liên hệ
Bc800f877eF0_7F
|
Kỹ năng Xác định giá trị bản thân
Kỹ năng Xác định giá trị bản thân
GIỚI THIỆU Giá trị là những gì con người cho là quan trọng, là có ý nghĩa đối với bản thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ, hành động và lố
| |
0
|
0
|
129
Chi phí: Liên hệ
32771aC0B57_513
|
Kỹ năng Giải quyết vấn đề
Kỹ năng Giải quyết vấn đề
  GIỚI THIỆU: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định là một kỹ năng rất cần thiết không chỉ cho công việc mà còn cho cuộc sống. Bởi vì cuộ
| |
0
|
0
|
177
Chi phí: Liên hệ
01A_C8F28735B2B
|
Mover - SP02
|
0
|
0
|
2.16k
Chi phí: Liên hệ
CfEb467_A519A8F
|
PRE-STARTER - EP02
Chi phí: Liên hệ
40066a_3748b308
|
Starter - SP01
| |
0
|
0
|
517
Chi phí: Liên hệ
F846C_46B537Cc2
|
Tiếng Anh Pre-Starter
Chi phí: Liên hệ
95B38f361015_cE
|
(KHÓA 11) THIẾT KẾ LỚP HỌC SỐ
Chi phí: Liên hệ
6733893_Fb6672E
|
(Khóa 11) Lý luận Giáo dục và Dạy học (ĐH Tiểu học)
Chi phí: Liên hệ
33_41aE477Aa28A
|
(Khóa 11) Lý luận Giáo dục và Dạy học (ĐH Tiểu học)
Chi phí: Liên hệ
68972f_f72A3F70
|
K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học
Chi phí: Liên hệ
17D6E07e8a3_F48
|
FS01 - Kỹ năng nền tảng Việt Âu
Chi phí: Liên hệ
41Ce7c0aE_18844
|
EUP+ STARTERS A, B IQC
Chi phí: Liên hệ
876c_823E34404B
|
FLYERS - FL01A (MẪU)
Chi phí: Liên hệ
A8C_8b5b0cAb1dF
|
PRE+ STARTERS EP19 (LỚP MẪU)
Chi phí: Liên hệ
57A2BbDd00_97e4
|
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 5
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 5
GIỚI THIỆU Bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về: phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100: phép nhân, phép chia và bảng
| |
0
|
0
|
256
Chi phí: Liên hệ
AbA233B1_812Bd0
|
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 1
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 1
GIỚI THIỆU: Khoá học Toán 3 sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến VSA (Visual -> Self-Practice --> Assesment, tức là Giảng dạy kèm minh hoạ --> Tự luyện bài -
| |
0
|
0
|
169
Chi phí: Liên hệ
7005_eA6Bb1230B
|
Ôn tập, Kiểm tra Toán 2
Ôn tập, Kiểm tra Toán 2
GIỚI THIỆU Bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về: phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100: phép nhân, phép chia và bảng
| |
0
|
1
|
428
Chi phí: Liên hệ
4f63B91eB_31977
|
Ôn tập Tiếng Anh lớp 3
Chi phí: Liên hệ
DcE74f47_c8c2b5
|
Toán Lớp 8
Toán Lớp 8
GIỚI THIỆU:   1. Đại số: - Hoàn thiện kỹ năng tính toán với các biểu thức chứa biến số. - 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thà
| |
0
|
0
|
127
Chi phí: Liên hệ
BbA4B6_629F27d1
|
Hoá học Lớp 8
Hoá học Lớp 8
GIỚI THIỆU: Với 6 chuyên đề bám sát sách giáo khoa Hóa học 8, khóa học sẽ giúp các em từng bước làm quen cũng như xây dựng kiến thức nền tảng môn Hóa h?
| |
0
|
0
|
126
Chi phí: Liên hệ
E82d3e04_32e010
|
Lịch sử Lớp 9
Lịch sử Lớp 9
GIỚI THIỆU: Những điểm nổi bật của khóa Lịch sử 9: - Nội dung "chất" được cô đọng trong 50 bài giảng bám sát nội dung sách giáo khoa. - Hệ th?
| |
0
|
0
|
134
Chi phí: Liên hệ
7dB9A_873eFf6e3
|
Sinh học Lớp 9
Sinh học Lớp 9
GIỚI THIỆU: Những điểm nổi bật của khóa Sinh học 9: - Nội dung được cô đọng trong 30 bài giảng bám sát nội dung sách giáo khoa. - Hệ thống bài kiểm
| |
0
|
0
|
132
Chi phí: Liên hệ
9d4c68AdD_99540
|
Hoá học Lớp 12
Hoá học Lớp 12
GIỚI THIỆU Với mục tiêu xây dựng kiến thức nền tảng cho học sinh và với đặc điểm của đề thi môn Hóa học - kiến thức được xâu chuỗi qua các năm h
| |
0
|
0
|
211
Chi phí: Liên hệ
020aC_A654E086E
|
Lịch sử Lớp 12
Chi phí: Liên hệ
23584504DdE_235
|
Sinh học Lớp 12
Sinh học Lớp 12
GIỚI THIỆU Khóa học gồm các mảng kiến thức cần thiết nhất để chuẩn bị cho giai đoạn luyện thi THPT quốc gia: Phần kiến thức lớp 11: Hệ thống, tóm l?
| |
0
|
0
|
146
Chi phí: Liên hệ
F0_71702C82e6cB
|
Vật lý Lớp 12
Vật lý Lớp 12
GIỚI THIỆU Khóa học trang bị và hệ thống cho học sinh các kiến thức cơ bản chương trình lớp 11, 12 ở các chuyên đề như Cơ học, Nhiệt học, Điện từ h?
| |
0
|
0
|
115
Chi phí: Liên hệ
6aDfDfF361_6118
|