Chủ điểm 1
Chủ điểm 1

Chủ đề: Các đức tính của Kiến
Chủ đề: Các đức tính của Kiến 1
Nhận biết đức tính: đoàn kết, chăm chỉ, yêu thương
Đào tạo EDUZ | 28 ngày | Học viên: 0 |
Chủ đề: Kể chuyện Kiến và Voi
Chủ đề: Kể chuyện Kiến và Voi 1
Nêu được tên câu chuyện, kể ra được các nhân vật và tình tiết
Đào tạo EDUZ | 27 ngày | Học viên: 0 |
Chủ đề: Bài hát Chú kiến con
Chủ đề: Bài hát Chú kiến con 1
Nhận biết tên bài hát và nội dung bài hát.
Đào tạo EDUZ | 27 ngày | Học viên: 0 |
Chủ đề: Vòng đời của Kiến
Chủ đề: Vòng đời của Kiến 1
Biết được vòng đời của kiến: Từ trứng thành ấu trùng đến nhộng và thành kiến trưởng thành
Đào tạo EDUZ | 27 ngày | Học viên: 0 |
Chủ đề: So sánh số lượng trong phạm vi 10
Chủ đề: So sánh số lượng trong phạm vi 10 1
So sánh bằng kỹ năng đếm, thêm- bớt trong phạm vi 10
Đào tạo EDUZ | 6 ngày | Học viên: 0 |