1665075282

    Video

CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Tuyên ngôn độc lập - Ngữ văn 12
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Tuyên ngôn độc lập - Ngữ văn 12
1.Tác giả a, Cuộc đời - Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 02/09/1969) có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước ở Kim Liên
x
x
Chỉ Mục
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Tuyên ngôn độc lập - Ngữ văn 12
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!