1665078199

    Video

Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
2979
0
Lưu
Xem
Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
2022-10-07 | 00:43
Phương pháp ghi chép Cornell Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả Phương pháp ghi chép Cornell Mời bạn đăng nhập để tham gia bình luận phương 
1
0
Lưu
Xem
Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
3086
0
Lưu
Xem
Ghi chép hiệu quả bằng phương pháp Cornell
Ghi chép hiệu quả bằng phương pháp Cornell
2022-10-07 | 00:43
Cornell Notes là một phương pháp được phát minh vào những năm 1950 bởi giáo sư Walter Pauk thuộc trường Đại học Cornell Đây có thể xem là phương pháp tích hợ
12
0
Lưu
Xem
CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
Phương pháp ghi chép Cornell
x
x
Chỉ Mục
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Phương pháp ghi chép Cornell hiệu quả
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!