Lớp học: Lý luận Giáo dục và Dạy học (Đại học Tiểu học K8)

Bạn phải có mã khóa mở cửa lớp học này

Lý luận Giáo dục và Dạy học (Đại học Tiểu học K8)
Khóa học Lý luận Giáo dục và Dạy học được tổ chức theo mô hình lớp eClass tại trường Đại học Đồng Nai - cho sinh viên Đại học Tiểu học khóa 8. Chươn
Lý luận Giáo dục và Dạy học (Đại học Tiểu học K8)
Khóa học Lý luận Giáo dục và Dạy học được tổ chức theo mô hình lớp eClass tại trường Đại học Đồng Nai - cho sinh viên Đại học Tiểu học khóa 8. Chươn
CHẤM ĐIỂM
Thời gian
Điểm
Thiết lập tiêu chí
Thang điểm Số cột Phân quyền
Cập nhật
Thêm mới

Danh sách học viên

EDUZ-96796Phạm Nguyễn Phúc Phong15-10-2020 13:56:57

Chưa điểm danh

Bài giải
Xóa

Bài sửa

Trang chủ » Lớp học
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Lý luận Giáo dục và Dạy học (Đại học Tiểu học K8)
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!