1665077950

  Môn học  

ET01 - Chuyển đổi số Giáo dục thông minh, bền vững
96Bd51811024_4E
Chi phí: Liên hệ
ID01 - Thiết kế dạy học số eClass
C7C425A4E4_56bF
Chi phí: Liên hệ
WT01 - Dạy học số với Webtools 2.0 & 3.0
6b36468c19d2d33ec889_
Chi phí: Liên hệ
FS01 - Kỹ năng nền tảng Việt Âu
26C_50A50fFd968
Chi phí: Liên hệ
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 4
B4Fe1e_8412a720
Chi phí: Liên hệ
Ôn tập, Kiểm tra Toán lớp 1
63E78343626_66B
Chi phí: Liên hệ
Ôn tập Tuần, Kiểm tra Tiếng Việt 1
A35b_107665598F
Chi phí: Liên hệ
ÔN TẬP HÈ - LỚP 2 LÊN 3
84Fa8_731cB6B8A
Chi phí: Liên hệ
EDUPLAY 3A, 3B (TAMN)
523_260cE5F795E
Chi phí: Liên hệ
STARTERS - SP01

STARTERS - SP01

Học viên: 27
6.4k
EeF9_c9c0c33E42
Chi phí: Liên hệ
MOVERS MV01A (EDUZ)

MOVERS MV01A (EDUZ)

Học viên: 13
2.25k
FcAa87_018A39a0
Chi phí: Liên hệ
FLYERS - FL01A

FLYERS - FL01A

Học viên: 3
2.19k
8e3f3_0b513171A
Chi phí: Liên hệ
Trải nghiệm Tiếng Anh Công Nghệ
9eE7A01dF88_8d0
Chi phí: Liên hệ
VẼ MÀU NƯỚC SÁNG TẠO
E2109e_7585955E
Chi phí: Liên hệ
SR01 - LẬP TRÌNH SÁNG TẠO
86Fa80CfA2B_6fC
Chi phí: Liên hệ
VẼ MÀU NƯỚC MẦM NON
859f_b445e415c5
Chi phí: Liên hệ
K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học
Bd280c_3808e8e9
Chi phí: Liên hệ
GDH ĐẠI CƯƠNG (DH11STOB)
F7_05862A627De9
Chi phí: Liên hệ
DK9 - Kiểm tra đánh giá Tiểu học
44966b558aDe_0D
Chi phí: Liên hệ
CK10 - Lý luận Giáo dục và Dạy học (ĐH Tiểu học)
C94c2a_2CcBe581
Chi phí: Liên hệ
EUP+ FLYERS FL02A

EUP+ FLYERS FL02A

Học viên: 0
7.34k
1dFf_655360d845
Chi phí: Liên hệ
EUP+ MOVERS MV01D

EUP+ MOVERS MV01D

Học viên: 14
6.81k
476d97C2_f16886
Chi phí: Liên hệ
EUP+ MOVERS MV02D

EUP+ MOVERS MV02D

Học viên: 14
10.68k
244e5f8_1c0a2d8
Chi phí: Liên hệ
EUP+ FLYERS FL01A

EUP+ FLYERS FL01A

Học viên: 10
7.49k
EdEb4_11410aCdE
Chi phí: Liên hệ
Pháp luật giao thông đường bộ
AdD5_9E681D8CbF
Chi phí: Liên hệ
Cấu tạo, sửa chữa thông thường
36Ef25E3FbB_003
Chi phí: Liên hệ
Nghiệp vụ vận tải
F2_f427cFd73E4D
Chi phí: 200k
Đạo đức người lái xe và VHGT
E3144e_f97A3E9F
Chi phí: 250k
LỚP HỌC SỐ EDUZ (DEMO)
E40d883_5583B68
Chi phí: Liên hệ
VI SINH Y HỌC

VI SINH Y HỌC

Học viên: 0
2.42k
92F10e96E0_2Ed2
Chi phí: Liên hệ
ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH VÀ HỌC THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG
8b1e102b94Fe_3B
Chi phí: Liên hệ
VI SINH Y HỌC

VI SINH Y HỌC

Học viên: 3
2.65k
A8_aEf2696114e6
Chi phí: Liên hệ
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
20DaC87_E843Fb0
Chi phí: 150k
Tư duy phản biện (critical thinking)
511_369b57480a3
Chi phí: 150k
Kỹ năng Xác định giá trị bản thân
CcBaAc5351_6691
Chi phí: 100k
Kỹ năng Giải quyết vấn đề
918_B93268DbF97
Chi phí: 100k
Hoá học Lớp 8
23F2014_321d58C
Chi phí: Liên hệ
Hoá học Lớp 9
E353_bA03f4fEe1
Chi phí: 50k
Hoá học Lớp 8
FcAdFeDaCf4_CbD
Chi phí: 50k
Lịch sử Lớp 9
9e_73dBc8cE16d3
Chi phí: 50k
Hoá học Lớp 12
BaCc1b7a_4C59d5
Chi phí: 50k
Lịch sử Lớp 12
84E0B2897a_aC2A
Chi phí: 50k
Sinh học Lớp 12
815_D72a5d644cA
Chi phí: 50k
Vật lý Lớp 12
C4_77059420f680
Chi phí: 50k
Hướng dẫn Lớp học công nghệ eClass
6833ba59efda_3e7691bc
Chi phí: Liên hệ
Hướng dẫn Lớp học công nghệ eClass
A1C29fC_0970A95
Chi phí: Liên hệ
Lập trình JAVA

Lập trình JAVA

Học viên: 0
856
AfDd_81b4e629d6
Chi phí: Liên hệ
Ngôn ngữ lập trình C++
Ff2_17208473615
Chi phí: Liên hệ
TIẾNG ANH PRE_STARTER - EP01
A11eFc750191_dA
Chi phí: Liên hệ
FLYERS - FL01A (MẪU)

FLYERS - FL01A (MẪU)

Học viên: 0
1.88k
D8Bc27E741B5_aD
Chi phí: Liên hệ
UP+ STARTERS ST01A, ST01B (MẪU EDUZ)
A84_35B98fB4C98
Chi phí: Liên hệ
MOVERS MV01A (MẪU EDUZ)

MOVERS MV01A (MẪU EDUZ)

Học viên: 0
627
1fCb270fD_Ff9d8
Chi phí: Liên hệ
Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi
01_5A2879208Ae8
Chi phí: Liên hệ
MOVERS MV01A (EDUZ)

MOVERS MV01A (EDUZ)

Học viên: 10
28.08k
3b144b7a3_008e8
Chi phí: Liên hệ
(DEMO) LỚP HỌC SỐ EDUZ
9978A22a_653698
Chi phí: Liên hệ
Lớp thử các tính năng
Fb736014Db3_7c3
Chi phí: Liên hệ
Lớp thử các tính năng
1284F161E_F66fD
Chi phí: Liên hệ
  Trang chủ » Lớp học
  TOP
  x
  BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
  Quên mật khẩu
  Mật khẩu lớp học
  ĐĂNG KÝ
  Môn học
  MIỄN PHÍ
  ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!