Thông tin

Khóc ròng với hợp đồng du học
Khóc ròng với hợp đồng du học
2021-04-17 | 06:28
Trung tâm nói chỉ cần 250 triệu đồng trong sổ tiết kiệm là có thể du học ngành y tại Ý Tuy nhiên khi đã đóng hàng trăm triệu đồng cho công ty du học học
103
0
Lưu
Xem
Quản lý rủi ro dự án và áp dụng mô hình mô phỏng của Monte Carlo
Quản lý rủi ro dự án và áp dụng mô hình mô phỏng của Monte Carlo
2021-04-17 | 06:28
Để đảm bảo sự thành công của một dự án điều vô cùng quan trọng là người quản lý dự án phải tìm cách xử lý những sự không chắc chắn có thể gây r
34
0
Lưu
Xem