Lớp học: Hướng dẫn Lớp học công nghệ eClass cho HSSV

Bạn phải có mã khóa mở cửa lớp học này

Hướng dẫn Lớp học công nghệ eClass cho HSSV
GIỚI THIỆU:  Học sinh, sinh viên cần được hướng dẫn để có thể học tập hiệu quả trên lớp học eClass. Nội dung chương trình được thiết kế độc l??
Hướng dẫn Lớp học công nghệ eClass cho HSSV
GIỚI THIỆU:  Học sinh, sinh viên cần được hướng dẫn để có thể học tập hiệu quả trên lớp học eClass. Nội dung chương trình được thiết kế độc l??
CHẤM ĐIỂM
Thời gian
Điểm
Thiết lập tiêu chí
Thang điểm Số cột Phân quyền
Cập nhật
Thêm mới

Danh sách học viên

EDUZ-96796Phạm Nguyễn Phúc Phong15-10-2020 13:56:57

Chưa điểm danh

Bài giải
Xóa

Bài sửa

Trang chủ » Lớp học
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Hướng dẫn Lớp học công nghệ eClass cho HSSV
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!