1665074631

    Ebook - Sách

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản trẻ

Năm xuất bả: 2010

Tác giả: Arkady Leokum

Các lỗ đen có một lực trọng trường mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi chúng. Cho nên bạn có thể nghĩ rằng tiến đến những lỗ đen sẽ sinh ra một cảm giác nặng nề tăng dần dần hay bị nghiến bẹp. Điều đó có thực sự đúng hay không? Lỗ đen hoạt động như thế nào?

Không hữu ích
CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Hãy trả lời em tại sao? – Tập 12
29,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Hãy trả lời em tại sao? – Tập 12
Các lỗ đen có một lực trọng trường mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi chúng. Cho nên bạn có thể nghĩ rằng tiến đến những lỗ ?
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Hãy trả lời em tại sao? – Tập 12
29,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!