1632091262

    Thông tin

Sự kiện: Hệ sinh thái Giáo dục EDUZ

Địa điểm: ECOZ Online

Thời gian: 10-02-2021 04:00:00

Đơn vị tổ chức: ECOZ

Diễn giả: Phạm Xuân Thanh

Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ
Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ
2021-09-20 | 05:41
Chương trình giới thiệu Giải pháp hệ EDUZ sẽ có các nội dung chính sau  1 Mô hình Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ 2 Giới thiệu hệ EDUZ và lộ
1684
0
Lưu
Xem

Bài viết liên quan

CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ
Chương trình giới thiệu Giải pháp hệ EDUZ sẽ có các nội dung chính sau:  1. Mô hình Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ 2. Giới thiệu hệ EDUZ và lộ
Trang chủ » Thông tin
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Giải pháp nhà trường công nghệ mới EDUZ
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!