1665078278

    Lớp học: DK9 - Lý luận Giáo dục và Dạy học (ĐH Tiểu học)  

 
Chi phí: Liên hệ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC:

Môn Lý luận Giáo dục và Dạy học là môn học tìm hiểu về bản chất quá trình Giáo dục, dạy học nhằm cung cấp kiến thức cơ sở ngành cho sinh viên sư phạm. 

Trước sự đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực và công nghệ, môn học điều chỉnh tiếp cận nội dung sang hình thức chủ đề ứng với việc phát triển các nhóm năng lực cho sinh viên, cụ thể như sau: 

1. Nhận diện bản chất quá trình giáo dục, dạy học 

2. Tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học tích cực

3. Tổ chức lớp học công nghệ phù hợp 

 

HÌNH THỨC HỌC TẬP: 

Các hoạt động học tập được thiết kế theo trải nghiệm, chuyển hóa và tương tác học tập trên lớp học công nghệ. Hình thức học tập theo mô hình 50:50 (50% thời gian lên lớp, 50% tương tác trực tuyến) 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:

+ Điểm thành phần theo bài cá nhân (30% điểm số)

+ Bài tập trải nghiệm thực tế kết thúc môn học (không thi viết)

TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
DK9 - Lý luận Giáo dục và Dạy học (ĐH Tiểu học)
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!