(QLDN) Hệ thống Quản lý doanh nghiệp 4.0

(QLDN) Hệ thống Quản lý doanh nghiệp 4.0

CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
Drucker nói về những chức năng của quản lý
Drucker nói về những chức năng của quản lý 1
Drucker nói về những chức năng của quản lý
Vũ Hồng Thương | 18/12/2023 16:17
Thuyết quản lý bằng cách đi dạo quanh
Thuyết quản lý bằng cách đi dạo quanh 1
Management by walking about MBWA
Mai Văn Lượng | 11/12/2023 23:43
7 thói quen của người thành đạt - Covey
7 thói quen của người thành đạt - Covey 1
Nhân viên có thể bám theo 7 thói quen này để làm việc
Minh Khương EDUZ | 11/12/2023 14:34
Thuyết quản lý của Peters và Warterman
Thuyết quản lý của Peters và Warterman 1
Mô hình quản lý của Peters và Warterman
Minh Khương EDUZ | 11/12/2023 13:16
Taylor và quản lý mang tính khoa học
Taylor và quản lý mang tính khoa học 1
Tìm hiểu thuyết Quản lý khoa học của Taylor
Mai Văn Lượng | 06/12/2023 00:09
Lý thuyết Z của William Ouchi trong quản trị nhân sự
Lý thuyết Z của William Ouchi trong quản trị nhân sự 1
Mô hình quản lý theo thuyết Z dành cho quản trị nhân sự
Minh Khương EDUZ | 28/11/2023 19:01