(NETID) Giới thiệu Giải pháp Hệ sinh thái cá nhân NetID

Dự án EDUZ
Đầu tư: Dự án Cổng tuyển sinh số toàn quốc
Đầu tư: Dự án Cổng tuyển sinh số toàn quốc 1
Dự án triệu đô HRC EDU Cổng tuyển sinh số
Phạm Xuân Thanh | 31/08/2023 18:05
Dự án Chuyển đổi số hệ thống các trường nghề
Dự án Chuyển đổi số hệ thống các trường nghề 1
Hệ sinh thái số đào tạo nghề
Vũ Hồng Thương | 04/08/2023 11:05
Hợp tác: Cổng du học quốc tế (DN5SAO)
Hợp tác: Cổng du học quốc tế (DN5SAO) 1
Dự án hợp tác DN5SAO EDU Cổng du học quốc tế
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 10:51
Hợp tác: Dự án xây dựng khóa học đại trà (MOOCS)
Hợp tác: Dự án xây dựng khóa học đại trà (MOOCS) 1
Hợp tác phát triển đa dạng các khóa học đại trà
Phạm Xuân Thanh | 01/07/2023 10:14
Hợp tác: Dự án Hệ sinh thái Giáo dục STEAM
Hợp tác: Dự án Hệ sinh thái Giáo dục STEAM 1
Dự án mời đầu tư và hợp tác
Phạm Xuân Thanh | 01/07/2023 10:13
Đầu tư: Dự án Hệ thống học trọn đời
Đầu tư: Dự án Hệ thống học trọn đời 1
Dự án triệu đô EDUZ Hệ thống học trọn đời
Phạm Xuân Thanh | 01/07/2023 10:10
(SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông
(SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông 1
Giải pháp Chuyển đổi số Giáo dục cho nhà trường phổ thông
Vũ Hồng Thương | 30/06/2023 15:46