(SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông

(SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông

  Dự án EDUZ
  Đầu tư: Dự án Cổng tuyển sinh số toàn quốc
  Đầu tư: Dự án Cổng tuyển sinh số toàn quốc 1
  Dự án triệu đô HRC EDU Cổng tuyển sinh số
  Phạm Xuân Thanh | 31/08/2023 18:05
  Dự án Chuyển đổi số hệ thống các trường nghề
  Dự án Chuyển đổi số hệ thống các trường nghề 1
  Hệ sinh thái số đào tạo nghề
  Vũ Hồng Thương | 04/08/2023 11:05
  Hợp tác: Cổng du học quốc tế (DN5SAO)
  Hợp tác: Cổng du học quốc tế (DN5SAO) 1
  Dự án hợp tác DN5SAO EDU Cổng du học quốc tế
  Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 10:51
  Hợp tác: Dự án xây dựng khóa học đại trà (MOOCS)
  Hợp tác: Dự án xây dựng khóa học đại trà (MOOCS) 1
  Hợp tác phát triển đa dạng các khóa học đại trà
  Phạm Xuân Thanh | 01/07/2023 10:14
  Hợp tác: Dự án Hệ sinh thái Giáo dục STEAM
  Hợp tác: Dự án Hệ sinh thái Giáo dục STEAM 1
  Dự án mời đầu tư và hợp tác
  Phạm Xuân Thanh | 01/07/2023 10:13
  Đầu tư: Dự án Hệ thống học trọn đời
  Đầu tư: Dự án Hệ thống học trọn đời 1
  Dự án triệu đô EDUZ Hệ thống học trọn đời
  Phạm Xuân Thanh | 01/07/2023 10:10
  (SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông
  (SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông 1
  Giải pháp Chuyển đổi số Giáo dục cho nhà trường phổ thông
  Vũ Hồng Thương | 30/06/2023 15:46