Ebook - Sách

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản lao động xã hội

Năm xuất bả: 2012

Tác giả: Caspian Woods

Đa phần chủ doanh nghiệp khi thành lập công ty chưa chuẩn bị cho mình đủ kiến thức khởi nghiệp, họ không biết mình phải làm gì, không có kế hoạch hành động, không biết các kỹ năng cần thiết để quản lý, nhân sự, tổ chức.

Đó là lý do đa phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đều yếu và không có nền tảng vững chắc. Đó cũng là lý do mà tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh rất thấp.

Bài viết liên quan

CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
10 lời khuyên khởi nghiệp
40,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
10 lời khuyên khởi nghiệp
Đa phần chủ doanh nghiệp khi thành lập công ty chưa chuẩn bị cho mình đủ kiến thức khởi nghiệp, họ không biết mình phải làm gì, không có kế hoạch hành đ??
Trang chủ » Ebook - Sách
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
10 lời khuyên khởi nghiệp
40,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!