(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm.
Eduz Center | 17 ngày | 18/01/2023 08:32
|
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Written answer (Điền vào chỗ trống)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Written answer (Điền vào chỗ trống) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 13:47
|
(Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản
(Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 13:36
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Candy Quest)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Candy Quest) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:35
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Racing)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Racing) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:34
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Classic)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Classic) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:33
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:32
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:30
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:29
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phục vụ quán)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phục vụ quán) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:28
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phòng thủ tháp)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phòng thủ tháp) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:26
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Bắn quái vật)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Bắn quái vật) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:25
|
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 2)
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 2) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 11:09
|
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1)
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 10:59
|
(Game/Web học tập) Blooket: Giới thiệu tính năng
(Game/Web học tập) Blooket: Giới thiệu tính năng 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 10:38
|
(Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập
(Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 10:37
|
(Lịch sử): Phong trào Cần Vương - Tóm tắt lịch sử Việt Nam
(Lịch sử): Phong trào Cần Vương - Tóm tắt lịch sử Việt Nam 1
Đây là tên một phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối thế kỷ thứ XIX do sĩ phu, văn thân lãnh đạo.
Eduz Center | 23 ngày | 12/01/2023 08:40
|
(Trò chơi Toán học): Vừa học vừa chơi - Bé học số đếm từ 1 đến 10 - Trò chơi các con số
(Trò chơi Toán học): Vừa học vừa chơi - Bé học số đếm từ 1 đến 10 - Trò chơi các con số 1
Dạy bé học chữ số là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc bố mẹ khi bé chuẩn bị đến tuổi đi học.
Eduz Center | 25 ngày | 10/01/2023 15:14
|
(Trò chơi dân gian): Top 6 trò chơi dân gian hấp dẫn cho trẻ
(Trò chơi dân gian): Top 6 trò chơi dân gian hấp dẫn cho trẻ 1
Nào cùng chơi các trò chơi với bạn bè nhé
Eduz Center | 25 ngày | 10/01/2023 14:40
|
(Kể chuyện): Cậu bé thông minh
(Kể chuyện): Cậu bé thông minh 1
Câu chuyện về cậu bé thông minh
Eduz Center | 25 ngày | 10/01/2023 14:32
|