(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm.
Eduz Center | 18/01/2023 08:32 |
|
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Written answer (Điền vào chỗ trống)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Written answer (Điền vào chỗ trống) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
Eduz Center | 12/01/2023 13:47 |
|
(Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản
(Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm.
Eduz Center | 12/01/2023 13:36 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Candy Quest)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Candy Quest) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 12/01/2023 11:35 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Racing)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Racing) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 11:34 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Classic)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Classic) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 11:33 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 12/01/2023 11:32 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 11:30 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 12/01/2023 11:29 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phục vụ quán)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phục vụ quán) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 11:28 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phòng thủ tháp)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phòng thủ tháp) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 12/01/2023 11:26 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Bắn quái vật)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Bắn quái vật) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 12/01/2023 11:25 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 2)
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 2) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Eduz Center | 12/01/2023 11:09 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1)
(Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 10:59 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Giới thiệu tính năng
(Game/Web học tập) Blooket: Giới thiệu tính năng 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 10:38 |
|
(Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập
(Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh.
Eduz Center | 12/01/2023 10:37 |
|
(Lịch sử): Phong trào Cần Vương - Tóm tắt lịch sử Việt Nam
(Lịch sử): Phong trào Cần Vương - Tóm tắt lịch sử Việt Nam 1
Đây là tên một phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối thế kỷ thứ XIX do sĩ phu, văn thân lãnh đạo.
Eduz Center | 12/01/2023 08:40 |
|
(Trò chơi Toán học): Vừa học vừa chơi - Bé học số đếm từ 1 đến 10 - Trò chơi các con số
(Trò chơi Toán học): Vừa học vừa chơi - Bé học số đếm từ 1 đến 10 - Trò chơi các con số 1
Dạy bé học chữ số là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc bố mẹ khi bé chuẩn bị đến tuổi đi học.
Eduz Center | 10/01/2023 15:14 |
|
(Trò chơi dân gian): Top 6 trò chơi dân gian hấp dẫn cho trẻ
(Trò chơi dân gian): Top 6 trò chơi dân gian hấp dẫn cho trẻ 1
Nào cùng chơi các trò chơi với bạn bè nhé
Eduz Center | 10/01/2023 14:40 |
|
(Kể chuyện): Cậu bé thông minh
(Kể chuyện): Cậu bé thông minh 1
Câu chuyện về cậu bé thông minh
Eduz Center | 10/01/2023 14:32 |
|