(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
Kahoot! là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi, giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập.
Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06 |
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh.
Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25 |
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45 |
Câu hỏi Khoa học: Đâu là nguyên tố hiếm nhất trái đất
Câu hỏi Khoa học: Đâu là nguyên tố hiếm nhất trái đất 1
Nguyên tố này hiếm đến nỗi các nhà khoa học vẫn chưa biết được nó trông như thế nào.
Đào tạo EDUZ | 03/07/2023 10:58 |
Hành trình khám phá lõi Trái Đất
Hành trình khám phá lõi Trái Đất 1
Trái đất có bao nhiêu lớp?
Đào tạo EDUZ | 03/07/2023 10:54 |
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người ngủ trong 1.000 năm rồi thức dậy
Đào tạo EDUZ | 03/07/2023 10:37 |
Phong trào Cần Vương - Tóm tắt lịch sử Việt Nam
Phong trào Cần Vương - Tóm tắt lịch sử Việt Nam 1
Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp tiêu biểu
Đào tạo EDUZ | 02/07/2023 21:58 |
Tìm hiểu về Kỹ năng STEM
Tìm hiểu về Kỹ năng STEM 1
Giới thiệu Sơ lược
Đào tạo EDUZ | 02/07/2023 19:57 |
Tìm hiểu về STEAM và STEM
Tìm hiểu về STEAM và STEM 1
Giáo dục STEM và STEAM đang ngày càng thu hút
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 22:41 |
Ứng dụng STEM trong Giáo dục Mầm non tại Việt Nam
Ứng dụng STEM trong Giáo dục Mầm non tại Việt Nam 1
Ứng dụng thực tiễn của STEM trong giáo dục mầm non
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 22:40 |
Ứng dụng phương pháp STEAM trong giáo dục
Ứng dụng phương pháp STEAM trong giáo dục 1
Một khái niệm dạy học liên ngành
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 20:08 |
Ôn tập kiểm tra Toán lớp 2 - Tuần 1
Ôn tập kiểm tra Toán lớp 2 - Tuần 1 1
Video hướng dẫn ôn tập và giải bài tập tuần
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 15:03 |
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 - Tuần 1
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 - Tuần 1 1
Video hướng dẫn ôn tập và giải bài tập tuần
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 15:03 |
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 - Tuần 1
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 - Tuần 1 1
Video hướng dẫn ôn tập và giải bài tập tuần
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 15:02 |
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 1
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 1 1
Video hướng dẫn ôn tập và giải bài tập tuần
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 15:02 |
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 1
Ôn tập kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 1 1
Video hướng dẫn ôn tập và giải bài tập tuần
Đào tạo EDUZ | 01/07/2023 15:02 |
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm.
Đào tạo EDUZ | 18/01/2023 08:32 |
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Written answer (Điền vào chỗ trống)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Written answer (Điền vào chỗ trống) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
Đào tạo EDUZ | 12/01/2023 13:47 |
(Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản
(Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm.
Đào tạo EDUZ | 12/01/2023 13:36 |
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Candy Quest)
(Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi Host (Candy Quest) 1
Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
Đào tạo EDUZ | 12/01/2023 11:35 |