1665073165

    Lớp học: K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học  

 

 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC: 

Môn Kiểm tra, Đánh giá Giáo dục được thiết kế theo tiếp cận Phát triển năng lực (cá nhân, nghề nghiệp) và kế thừa từ môn Lý luận Giáo dục và Dạy học; các bạn sinh viên tìm hiểu kỹ phần thông tin, nội dung môn học này để có kế hoạch học tập tốt. 

 

A - VỀ MÔN HỌC

1. Chuẩn đầu ra môn học

2. Kế hoạch học tập

3. Hình thức tổ chức Giáo dục

4. Đánh giá kết quả (kiểm tra, bài chủ đề | Dự án)

 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (thông qua dự án môn học)

1. Kiểm tra trắc nghiệm

2. Dự án môn học & báo cáo cá nhân

 

Bạn không được quyền xem nội dung này!

Thiết lập tiêu chí

Danh sách học viên

1201070164 164.Trần Khánh Linh04-10-2022 09:35:51

Chưa điểm danh

Lê Thị Bình Phương04-10-2022 09:35:50

Đã điểm danh

353.Hoàng Đặng Kim Thúy04-10-2022 09:35:48

Chưa điểm danh

Trần Thị Thơm04-10-2022 09:35:46

Chưa điểm danh

1201070294 Ngô Thị Mỹ Tâm04-10-2022 09:35:45

Chưa điểm danh

Lê Anh Thư04-10-2022 09:35:42

Chưa điểm danh

Lê Thị Thanh Tú04-10-2022 09:35:41

Chưa điểm danh

091. Vũ Phan Lệ Hằng04-10-2022 09:35:40

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Mai Phương04-10-2022 09:35:40

Chưa điểm danh

259.Trần Yến Oanh04-10-2022 09:35:39

Chưa điểm danh

Đỗ Thị Phương Trinh04-10-2022 09:35:38

Chưa điểm danh

Đỗ Phương Dung04-10-2022 09:35:38

Đã điểm danh

Thân Thị Thu Thảo04-10-2022 09:35:38

Chưa điểm danh

217. Chu Nguyễn Xuân Ngọc04-10-2022 09:35:37

Chưa điểm danh

1201070070 Nguyễn Tiến Thành Đạt04-10-2022 09:35:37

Chưa điểm danh

Bùi Huyền Thảo Mi04-10-2022 09:35:36

Chưa điểm danh

Trần Nhật Uyên04-10-2022 09:35:19

Chưa điểm danh

1201070364 Hồ Huỳnh Anh Thy04-10-2022 09:35:19

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Thùy Linh04-10-2022 09:35:18

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Hương Giang04-10-2022 09:35:18

Chưa điểm danh

Nguyễn Ngọc Tuyết Như04-10-2022 09:35:17

Đã điểm danh

Đặng Thị Thu Thảo04-10-2022 09:35:16

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Thanh Nhàn04-10-2022 09:35:16

Chưa điểm danh

Vũ Thị Phương Vi04-10-2022 09:35:15

Chưa điểm danh

112. Phạm Vũ Yến Hồng04-10-2022 09:35:15

Chưa điểm danh

1201070084 Vũ Hải Hà04-10-2022 09:35:15

Chưa điểm danh

1201070086 Nguyễn Đỗ Phương Hạnh04-10-2022 09:35:14

Chưa điểm danh

Lê Quang Huy04-10-2022 09:35:14

Chưa điểm danh

1201070383 Thịnh Thị Huyền Trang04-10-2022 09:35:13

Chưa điểm danh

1201070035 Lê Trần Ngọc Ánh04-10-2022 09:35:12

Chưa điểm danh

1201070175 Lê Hoàng Mai04-10-2022 09:35:12

Đã điểm danh

093.Lâm Thị Mỹ Hân04-10-2022 09:35:12

Chưa điểm danh

Giang Quỳnh04-10-2022 09:35:11

Chưa điểm danh

1201070161 Phạm Thị Diệu Linh04-10-2022 09:35:11

Chưa điểm danh

1201070220 Trần Thị Bảo Ngọc04-10-2022 09:35:10

Đã điểm danh

1201070147 Nguyễn Thị Nhật Lệ04-10-2022 09:35:10

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Thùy Trang04-10-2022 09:35:09

Chưa điểm danh

Nguyễn Hoàng Yến Nhi04-10-2022 09:35:09

Chưa điểm danh

Lê Thùy Linh04-10-2022 09:35:08

Chưa điểm danh

268.Hoàng Trúc Phương04-10-2022 09:35:08

Chưa điểm danh

1201070042 Hoàng Ngọc Bích04-10-2022 09:35:07

Chưa điểm danh

Nguyễn Hiếu Kim bình04-10-2022 09:35:07

Đã điểm danh

063. Trần Phương Thảo Duyên04-10-2022 09:35:07

Chưa điểm danh

1201070318 Hoàng Thanh Thảo04-10-2022 09:35:06

Chưa điểm danh

1201070172 Nguyễn Thị Hương Ly04-10-2022 09:35:06

Chưa điểm danh

1201070269 Hoàng Thị Quỳnh Phương04-10-2022 09:35:05

Chưa điểm danh

1201070010 010 Lê Quỳnh Anh04-10-2022 09:35:05

Chưa điểm danh

1201070101 Huỳnh Hải Hiền04-10-2022 09:35:04

Chưa điểm danh

1201070199 Lê Thị Quyên Ngân04-10-2022 09:35:04

Chưa điểm danh

Phạm Thị Ngọc Huyền04-10-2022 09:35:04

Chưa điểm danh

Thảo Hoàng Thanh04-10-2022 09:35:03

Chưa điểm danh

120107336 336 Huỳnh Thị Kim Thi04-10-2022 09:35:03

Chưa điểm danh

Nguyễn Thanh Thủy04-10-2022 09:35:02

Đã điểm danh

1201070297 Lê Ngọc Cẩm Tiên04-10-2022 09:35:01

Chưa điểm danh

1201070059 Trương Ngọc Duyên04-10-2022 09:35:01

Chưa điểm danh

Linh Khánh04-10-2022 09:35:00

Chưa điểm danh

1201070108 Bùi Hoàng Thu Hoài04-10-2022 09:34:59

Chưa điểm danh

Thảo Phương04-10-2022 09:34:58

Chưa điểm danh

1201070249 249.Trần Võ Hồng Nhung04-10-2022 09:34:58

Chưa điểm danh

Phạm Đào Huyền Trang04-10-2022 09:34:57

Chưa điểm danh

1201070024 Phạm Vũ Vân Anh04-10-2022 09:34:57

Đã điểm danh

1201070178 Nguyễn Thị Ngọc Mai04-10-2022 09:34:56

Chưa điểm danh

1201070198 Trần Thị Kim Nga04-10-2022 09:34:56

Chưa điểm danh

1201070088 Phạm Hồng Hạnh04-10-2022 09:34:55

Chưa điểm danh

1201070430 Nguyễn Thị Thuỳ Yến04-10-2022 09:34:55

Đã điểm danh

1201070143 143. Trần Phương Thanh Lam04-10-2022 09:34:54

Chưa điểm danh

1201070115 Nguyễn Thị Hoa Huệ04-10-2022 09:34:54

Đã điểm danh

1201070402 Quách Đỗ Tố Uyên04-10-2022 09:34:53

Chưa điểm danh

1201070136 Phạm Minh Kha04-10-2022 09:34:53

Chưa điểm danh

1201070255 Phạm Nữ Tuyết Như04-10-2022 09:34:53

Đã điểm danh

1201070122 Lê Nguyễn Thu Huyền04-10-2022 09:34:52

Đã điểm danh

Trần Thu Sương04-10-2022 09:34:52

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Minh Hạnh04-10-2022 09:34:51

Đã điểm danh

1201070376 Nguyễn Quỳnh Trang04-10-2022 09:34:51

Đã điểm danh

1201070407 Trần Thị Tú Uyên04-10-2022 09:34:50

Chưa điểm danh

1201070041 Lưu Quốc Bảo04-10-2022 09:34:50

Chưa điểm danh

1201070262 Võ Việt Phú04-10-2022 09:34:49

Chưa điểm danh

1201070003 Nguyễn Thuý An04-10-2022 09:34:49

Chưa điểm danh

1201070395 Ngô T. Thảo Trinh04-10-2022 09:34:48

Đã điểm danh

1201070298 Phạm Mỹ Tiên04-10-2022 09:34:48

Chưa điểm danh

1201070221 Trương Nguyễn Minh Ngọc04-10-2022 09:34:47

Đã điểm danh

234. Nguyễn Khánh Nhi04-10-2022 09:34:47

Chưa điểm danh

1201070311 Nguyễn Thị Phương Thanh04-10-2022 09:34:46

Đã điểm danh

1201070094 Ngô Gia Hân04-10-2022 09:34:46

Chưa điểm danh

1201070367 Bùi Thị Thu Trang04-10-2022 09:34:45

Chưa điểm danh

1201070117 Võ Lê Gia Huy04-10-2022 09:34:45

Đã điểm danh

1201070127 Nguyễn Thị Thanh Huyền04-10-2022 09:34:44

Đã điểm danh

1201070276 Trần Thị Thu Phương04-10-2022 09:34:44

Chưa điểm danh

066. Võ Thị Trang Đài04-10-2022 09:34:43

Chưa điểm danh

434.Hồ Trần Thanh Thúy04-10-2022 09:34:43

Chưa điểm danh

153. Huỳnh Thị Phương Linh04-10-2022 09:34:42

Chưa điểm danh

062-Nguyễn Thị Mỹ Duyên04-10-2022 09:34:42

Chưa điểm danh

168. Nguyễn Thị Diệu Linh04-10-2022 09:34:41

Chưa điểm danh

307. Phạm Thị Tuyết04-10-2022 09:34:38

Chưa điểm danh

036. Nguyễn Thị Ngọc Ánh04-10-2022 09:34:38

Chưa điểm danh

370. Hồ Thị Đoan Trang04-10-2022 09:34:37

Chưa điểm danh

342 Nguyễn Hoài Thu04-10-2022 09:34:36

Chưa điểm danh

034 Lâm Ngọc Ánh04-10-2022 09:34:36

Chưa điểm danh

391 Khuất Thị Minh Trân04-10-2022 09:34:36

Chưa điểm danh

006. Võ Trần Bình An04-10-2022 09:34:34

Chưa điểm danh

335 Nguyễn Quốc Thắng04-10-2022 09:34:34

Chưa điểm danh

369 Hoàng Thị Minh Trang04-10-2022 09:34:33

Chưa điểm danh

118 Đinh Cao Gia Huy04-10-2022 09:34:33

Chưa điểm danh

055 Lê Thị Ngọc Diệu04-10-2022 09:34:32

Chưa điểm danh

104. Nguyễn Hoàng Quang Hiệp04-10-2022 09:34:32

Chưa điểm danh

300. Phan Thành Tín04-10-2022 09:34:32

Chưa điểm danh

195 Nguyễn Thị Nga04-10-2022 09:34:31

Chưa điểm danh

248 Phan Kim Nhung04-10-2022 09:34:31

Chưa điểm danh

Ngô Mỹ Tâm04-10-2022 09:34:30

Chưa điểm danh

083 Trịnh Phan Thị Thanh Hà04-10-2022 09:34:29

Chưa điểm danh

ne Hlinh04-10-2022 09:34:29

Chưa điểm danh

265 Phạm Hải Phúc04-10-2022 09:34:29

Chưa điểm danh

384. Trần Thị Thuỳ Trang04-10-2022 09:34:26

Chưa điểm danh

099.Nguyễn Thúy Hiền04-10-2022 09:34:26

Chưa điểm danh

Thanh Hương Lê Trần04-10-2022 09:34:26

Chưa điểm danh

272 Nguyễn Ngọc Thanh Phương04-10-2022 09:34:25

Chưa điểm danh

398 Phạm Thu Trinh04-10-2022 09:34:25

Chưa điểm danh

069 Trần Thị Anh Đào04-10-2022 09:34:24

Chưa điểm danh

013. Nguyễn Minh Anh04-10-2022 09:34:24

Chưa điểm danh

377. Nguyễn Thị Thảo Trang04-10-2022 09:34:24

Chưa điểm danh

419. Hà Thị Thảo Vy04-10-2022 09:34:23

Chưa điểm danh

202. Huỳnh Kim Ngân04-10-2022 09:34:23

Chưa điểm danh

188. Lương Hoàng Diễm My04-10-2022 09:34:22

Chưa điểm danh

352. Võ Ngọc Thủy04-10-2022 09:34:22

Chưa điểm danh

Uyên Nguyễn04-10-2022 09:34:21

Chưa điểm danh

Thêm dữ liệu (.jpg, .png, .gif)
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!