1669643959

    Lớp học: K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học  

 

 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC: 

Môn Kiểm tra, Đánh giá Giáo dục được thiết kế theo tiếp cận Phát triển năng lực (cá nhân, nghề nghiệp) và kế thừa từ môn Lý luận Giáo dục và Dạy học; các bạn sinh viên tìm hiểu kỹ phần thông tin, nội dung môn học này để có kế hoạch học tập tốt. 

 

A - VỀ MÔN HỌC

1. Chuẩn đầu ra môn học

2. Kế hoạch học tập

3. Hình thức tổ chức Giáo dục

4. Đánh giá kết quả (kiểm tra, bài chủ đề | Dự án)

 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (thông qua dự án môn học)

1. Kiểm tra trắc nghiệm

2. Dự án môn học & báo cáo cá nhân

 

Bạn không được quyền xem nội dung này!

Thiết lập tiêu chí

Danh sách học viên

Hồ Thị Trúc Mai23-11-2022 06:42:09

Đã điểm danh

Van Anh Ha22-11-2022 10:32:21

Chưa điểm danh

Hoài Linh29-10-2022 15:00:24

Chưa điểm danh

Thư Minh29-10-2022 15:00:23

Đã điểm danh

Hoàng Thị Hồng29-10-2022 15:00:22

Đã điểm danh

321 Nguyễn Phương Thảo29-10-2022 15:00:21

Đã điểm danh

1201070266 Lê Thị Bình Phương29-10-2022 15:00:19

Đã điểm danh

066. Võ Thị Trang Đài21-10-2022 20:28:38

Đã điểm danh

Mai Diễm Xuân21-10-2022 20:28:37

Đã điểm danh

1201070234 Nguyễn Khánh Nhi21-10-2022 20:28:35

Chưa điểm danh

1201070266 Lê Thị Bình Phương21-10-2022 20:28:32

Đã điểm danh

Đặng Lê Quỳnh Như17-10-2022 05:52:06

Đã điểm danh

179- Nguyễn Thị Ngọc Mai17-10-2022 05:52:05

Chưa điểm danh

258 Phạm Thị Lâm Oanh17-10-2022 05:52:04

Đã điểm danh

111.Hoàng Thị Hồng17-10-2022 05:52:03

Chưa điểm danh

Trần Ngọc Minh Anh14-10-2022 13:49:18

Đã điểm danh

Trần Nguyễn Hồng Nhung14-10-2022 10:03:27

Đã điểm danh

Lê Thị Thủy Ngân14-10-2022 10:03:27

Đã điểm danh

1201070017 Nguyễn Thị Ngọc Anh11-10-2022 09:11:22

Đã điểm danh

Nguyễn Thị Kim Ngọc07-10-2022 14:04:18

Đã điểm danh

22. Trần Thị Hoàng Linh07-10-2022 14:04:17

Đã điểm danh

Trần Ngọc Quỳnh Chi07-10-2022 10:26:50

Đã điểm danh

206 Phan Thanh Ngân07-10-2022 10:26:49

Chưa điểm danh

Nguyễn Trần Yến Nhi07-10-2022 10:06:25

Đã điểm danh

Huỳnh Phúc Hậu07-10-2022 10:06:24

Đã điểm danh

Đào Hồng Yến Nhi07-10-2022 10:06:23

Đã điểm danh

Tạ Ngọc Minh Nhi07-10-2022 10:06:23

Chưa điểm danh

Nguyễn Hồ Quốc Việt07-10-2022 10:02:52

Đã điểm danh

Phan Nguyễn Trà My07-10-2022 10:02:51

Chưa điểm danh

1201070420 Hà Vy07-10-2022 10:02:51

Đã điểm danh

187. Đào Ngọc Diễm My07-10-2022 10:02:50

Chưa điểm danh

1201070409 Nguyễn Trần Anh Vân05-10-2022 22:10:48

Chưa điểm danh

1201070388 Nguyễn Ngọc Trâm05-10-2022 22:10:48

Đã điểm danh

1201070192 192. Nguyễn Thị Thanh Nga05-10-2022 05:48:56

Đã điểm danh

1201070226 Bùi Mai Quỳnh Nhi05-10-2022 05:48:56

Đã điểm danh

1201070332 Vũ Thị Phương Thảo04-10-2022 21:40:51

Đã điểm danh

1201070164 164.Trần Khánh Linh04-10-2022 09:09:42

Đã điểm danh

353.Hoàng Đặng Kim Thúy04-10-2022 09:09:41

Đã điểm danh

Lê Thị Bình Phương04-10-2022 09:09:41

Đã điểm danh

Trần Thị Thơm04-10-2022 09:09:40

Chưa điểm danh

1201070294 Ngô Thị Mỹ Tâm30-09-2022 18:57:29

Chưa điểm danh

Lê Anh Thư30-09-2022 09:20:39

Đã điểm danh

Lê Thị Thanh Tú30-09-2022 09:20:38

Chưa điểm danh

Nguyễn Thị Mai Phương30-09-2022 08:40:11

Đã điểm danh

259.Trần Yến Oanh30-09-2022 08:06:48

Đã điểm danh

091. Vũ Phan Lệ Hằng30-09-2022 08:06:48

Đã điểm danh

Thân Thị Thu Thảo30-09-2022 07:55:02

Đã điểm danh

Đỗ Thị Phương Trinh30-09-2022 07:55:02

Đã điểm danh

Đỗ Phương Dung30-09-2022 07:55:01

Đã điểm danh

1201070070 Nguyễn Tiến Thành Đạt30-09-2022 07:55:00

Đã điểm danh

217. Chu Nguyễn Xuân Ngọc30-09-2022 07:53:15

Đã điểm danh

Bùi Huyền Thảo Mi30-09-2022 07:53:14

Đã điểm danh

1201070364 Hồ Huỳnh Anh Thy30-09-2022 07:47:56

Đã điểm danh

Trần Nhật Uyên30-09-2022 07:47:29

Đã điểm danh

Nguyễn Thị Hương Giang30-09-2022 07:45:07

Đã điểm danh

Nguyễn Ngọc Tuyết Như30-09-2022 07:45:06

Đã điểm danh

Nguyễn Thị Thùy Linh30-09-2022 07:45:06

Đã điểm danh

Nguyễn Thị Thanh Nhàn30-09-2022 07:45:05

Đã điểm danh

Đặng Thị Thu Thảo30-09-2022 07:45:04

Đã điểm danh

1201070084 Vũ Hải Hà30-09-2022 07:45:03

Chưa điểm danh

112. Phạm Vũ Yến Hồng30-09-2022 07:45:02

Đã điểm danh

Vũ Thị Phương Vi30-09-2022 07:45:01

Đã điểm danh

Lê Quang Huy30-09-2022 07:45:00

Đã điểm danh

1201070086 Nguyễn Đỗ Phương Hạnh30-09-2022 07:44:59

Đã điểm danh

1201070383 Thịnh Thị Huyền Trang30-09-2022 07:44:58

Đã điểm danh

1201070175 Lê Hoàng Mai30-09-2022 07:41:24

Đã điểm danh

093.Lâm Thị Mỹ Hân30-09-2022 07:41:24

Đã điểm danh

1201070035 Lê Trần Ngọc Ánh30-09-2022 07:41:23

Đã điểm danh

1201070161 Phạm Thị Diệu Linh30-09-2022 07:39:30

Đã điểm danh

1201070147 Nguyễn Thị Nhật Lệ30-09-2022 07:39:25

Đã điểm danh

Giang Quỳnh30-09-2022 07:39:25

Đã điểm danh

1201070220 Trần Thị Bảo Ngọc30-09-2022 07:39:24

Đã điểm danh

Nguyễn Hoàng Yến Nhi30-09-2022 07:39:23

Đã điểm danh

Nguyễn Thị Thùy Trang30-09-2022 07:39:22

Đã điểm danh

268.Hoàng Trúc Phương30-09-2022 07:36:55

Đã điểm danh

Nguyễn Hiếu Kim bình30-09-2022 07:36:54

Đã điểm danh

063. Trần Phương Thảo Duyên30-09-2022 07:36:54

Đã điểm danh

Lê Thùy Linh30-09-2022 07:36:54

Đã điểm danh

1201070172 Nguyễn Thị Hương Ly30-09-2022 07:36:53

Đã điểm danh

1201070042 Hoàng Ngọc Bích30-09-2022 07:36:53

Đã điểm danh

1201070318 Hoàng Thanh Thảo28-09-2022 22:00:29

Đã điểm danh

1201070010 010 Lê Quỳnh Anh28-09-2022 22:00:28

Đã điểm danh

Phạm Thị Ngọc Huyền28-09-2022 22:00:27

Đã điểm danh

1201070269 Hoàng Thị Quỳnh Phương28-09-2022 22:00:27

Chưa điểm danh

1201070199 Lê Thị Quyên Ngân27-09-2022 21:09:33

Đã điểm danh

1201070101 Huỳnh Hải Hiền27-09-2022 21:09:32

Đã điểm danh

Thảo Hoàng Thanh27-09-2022 21:09:31

Chưa điểm danh

120107336 336 Huỳnh Thị Kim Thi27-09-2022 21:09:31

Đã điểm danh

Nguyễn Thanh Thủy27-09-2022 21:09:30

Đã điểm danh

1201070059 Trương Ngọc Duyên27-09-2022 10:26:42

Đã điểm danh

1201070108 Bùi Hoàng Thu Hoài27-09-2022 10:26:41

Đã điểm danh

Linh Khánh27-09-2022 10:26:41

Đã điểm danh

1201070297 Lê Ngọc Cẩm Tiên27-09-2022 10:26:41

Đã điểm danh

1201070249 249.Trần Võ Hồng Nhung27-09-2022 08:02:31

Đã điểm danh

Thảo Phương27-09-2022 08:02:30

Đã điểm danh

1201070024 Phạm Vũ Vân Anh27-09-2022 08:02:29

Đã điểm danh

Phạm Đào Huyền Trang27-09-2022 07:59:53

Đã điểm danh

1201070178 Nguyễn Thị Ngọc Mai27-09-2022 07:59:52

Đã điểm danh

1201070198 Trần Thị Kim Nga27-09-2022 07:59:52

Đã điểm danh

1201070115 Nguyễn Thị Hoa Huệ27-09-2022 07:59:51

Đã điểm danh

1201070088 Phạm Hồng Hạnh27-09-2022 07:59:51

Đã điểm danh

1201070430 Nguyễn Thị Thuỳ Yến27-09-2022 07:59:51

Đã điểm danh

1201070136 Phạm Minh Kha27-09-2022 07:59:50

Đã điểm danh

1201070255 Phạm Nữ Tuyết Như27-09-2022 07:59:50

Đã điểm danh

1201070143 143. Trần Phương Thanh Lam27-09-2022 07:59:50

Đã điểm danh

1201070122 Lê Nguyễn Thu Huyền27-09-2022 07:59:49

Đã điểm danh

Trần Thu Sương27-09-2022 07:59:49

Đã điểm danh

1201070402 Quách Đỗ Tố Uyên27-09-2022 07:59:49

Đã điểm danh

1201070041 Lưu Quốc Bảo27-09-2022 07:59:48

Đã điểm danh

Nguyễn Thị Minh Hạnh27-09-2022 07:59:48

Đã điểm danh

1201070376 Nguyễn Quỳnh Trang27-09-2022 07:59:48

Đã điểm danh

1201070262 Võ Việt Phú27-09-2022 07:59:47

Đã điểm danh

1201070003 Nguyễn Thuý An27-09-2022 07:59:47

Đã điểm danh

1201070407 Trần Thị Tú Uyên27-09-2022 07:59:47

Đã điểm danh

234. Nguyễn Khánh Nhi27-09-2022 07:59:46

Đã điểm danh

1201070395 Ngô T. Thảo Trinh27-09-2022 07:59:46

Đã điểm danh

1201070298 Phạm Mỹ Tiên27-09-2022 07:59:46

Đã điểm danh

1201070311 Nguyễn Thị Phương Thanh27-09-2022 07:59:45

Đã điểm danh

1201070094 Ngô Gia Hân27-09-2022 07:59:45

Chưa điểm danh

1201070221 Trương Nguyễn Minh Ngọc27-09-2022 07:59:45

Đã điểm danh

1201070276 Trần Thị Thu Phương27-09-2022 07:59:44

Đã điểm danh

1201070367 Bùi Thị Thu Trang27-09-2022 07:59:44

Đã điểm danh

1201070117 Võ Lê Gia Huy27-09-2022 07:59:44

Đã điểm danh

066. Võ Thị Trang Đài27-09-2022 07:59:43

Đã điểm danh

434.Hồ Trần Thanh Thúy27-09-2022 07:59:43

Đã điểm danh

1201070127 Nguyễn Thị Thanh Huyền27-09-2022 07:59:43

Đã điểm danh

168. Nguyễn Thị Diệu Linh27-09-2022 07:59:42

Chưa điểm danh

153. Huỳnh Thị Phương Linh27-09-2022 07:59:42

Đã điểm danh

062-Nguyễn Thị Mỹ Duyên27-09-2022 07:59:42

Đã điểm danh

370. Hồ Thị Đoan Trang27-09-2022 07:59:41

Đã điểm danh

307. Phạm Thị Tuyết27-09-2022 07:59:41

Đã điểm danh

036. Nguyễn Thị Ngọc Ánh27-09-2022 07:59:41

Đã điểm danh

342 Nguyễn Hoài Thu27-09-2022 07:59:40

Đã điểm danh

034 Lâm Ngọc Ánh27-09-2022 07:59:40

Chưa điểm danh

391 Khuất Thị Minh Trân27-09-2022 07:59:40

Đã điểm danh

118 Đinh Cao Gia Huy27-09-2022 07:59:39

Đã điểm danh

006. Võ Trần Bình An27-09-2022 07:59:39

Đã điểm danh

335 Nguyễn Quốc Thắng27-09-2022 07:59:39

Đã điểm danh

104. Nguyễn Hoàng Quang Hiệp27-09-2022 07:59:38

Đã điểm danh

300. Phan Thành Tín27-09-2022 07:59:38

Đã điểm danh

369 Hoàng Thị Minh Trang27-09-2022 07:59:38

Đã điểm danh

055 Lê Thị Ngọc Diệu27-09-2022 07:59:28

Đã điểm danh

Ngô Mỹ Tâm27-09-2022 07:59:27

Chưa điểm danh

195 Nguyễn Thị Nga27-09-2022 07:59:27

Đã điểm danh

248 Phan Kim Nhung27-09-2022 07:59:27

Đã điểm danh

ne Hlinh27-09-2022 07:59:26

Chưa điểm danh

265 Phạm Hải Phúc27-09-2022 07:59:26

Đã điểm danh

099.Nguyễn Thúy Hiền27-09-2022 07:59:25

Đã điểm danh

Thanh Hương Lê Trần27-09-2022 07:59:25

Chưa điểm danh

083 Trịnh Phan Thị Thanh Hà27-09-2022 07:59:25

Đã điểm danh

398 Phạm Thu Trinh27-09-2022 07:59:24

Chưa điểm danh

384. Trần Thị Thuỳ Trang27-09-2022 07:59:24

Đã điểm danh

272 Nguyễn Ngọc Thanh Phương27-09-2022 07:59:24

Chưa điểm danh

069 Trần Thị Anh Đào27-09-2022 07:59:23

Đã điểm danh

013. Nguyễn Minh Anh27-09-2022 07:59:23

Đã điểm danh

377. Nguyễn Thị Thảo Trang27-09-2022 07:59:23

Đã điểm danh

419. Hà Thị Thảo Vy27-09-2022 07:59:22

Đã điểm danh

202. Huỳnh Kim Ngân27-09-2022 07:59:22

Đã điểm danh

Uyên Nguyễn27-09-2022 07:59:21

Đã điểm danh

188. Lương Hoàng Diễm My27-09-2022 07:59:21

Đã điểm danh

352. Võ Ngọc Thủy27-09-2022 07:59:21

Đã điểm danh

Thêm dữ liệu (.jpg, .png, .gif)
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!