1669648462

    Lớp học: K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học  

 
Chi phí: Liên hệ

 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC: 

Môn Kiểm tra, Đánh giá Giáo dục được thiết kế theo tiếp cận Phát triển năng lực (cá nhân, nghề nghiệp) và kế thừa từ môn Lý luận Giáo dục và Dạy học; các bạn sinh viên tìm hiểu kỹ phần thông tin, nội dung môn học này để có kế hoạch học tập tốt. 

 

A - VỀ MÔN HỌC

1. Chuẩn đầu ra môn học

2. Kế hoạch học tập

3. Hình thức tổ chức Giáo dục

4. Đánh giá kết quả (kiểm tra, bài chủ đề | Dự án)

 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (thông qua dự án môn học)

1. Kiểm tra trắc nghiệm

2. Dự án môn học & báo cáo cá nhân

 

TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
K10 - Kiểm tra, Đánh giá ĐH Tiểu học
MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!