(Lược sử) Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm

(Lược sử) Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm

  NHÀ NGUY HIỂM HỌC
  (Khoa học - Y học): Vi sinh vật từ nhỏ nhất đến lớn nhất
  (Khoa học - Y học): Vi sinh vật từ nhỏ nhất đến lớn nhất 1
  Có bao nhiêu vi sinh vật ở trong cơ thể con người
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Lược sử) Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm
  (Lược sử) Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm 1
  Ngôi thánh đường cổ kính hơn 100 năm tuổi được xây dựng trong suốt 30 năm Công trình làm hoàn toàn bằng đá và gỗ lim được mệnh danh là kinh đô Công giáo Việt Nam
  Đào tạo EDUZ | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Lược sử) Di sản văn hoá - VỊNH HẠ LONG
  (Lược sử) Di sản văn hoá - VỊNH HẠ LONG 1
  Ngôi thánh đường cổ kính hơn 100 năm tuổi được xây dựng trong suốt 30 năm Công trình làm hoàn toàn bằng đá và gỗ lim được mệnh danh là
  Đào tạo EDUZ | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Lược sử) Những bí ẩn về sinh mệnh con người
  (Lược sử) Những bí ẩn về sinh mệnh con người 1
  Nhân loại qua các chặng đường phát triển
  Đào tạo EDUZ | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Giới thiệu sách) Quiz! Khoa Học Kì Thú
  (Giới thiệu sách) Quiz! Khoa Học Kì Thú 1
  Trang bị kiến thức cần thiết hiểu đúng bản chất sự vật hiện tượng kêu gọi ý thức tự giác giáo dục kỹ năng sống tạo niềm đam mê và gieo ước mơ trở thành những công dân có ích cho tương lai
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Khoa học - Lịch sử): Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm
  (Khoa học - Lịch sử): Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm 1
  Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Khoa học - Khám phá): Điều gì sẽ xảy ra nếu con người ngủ trong 1.000 năm rồi thức dậy
  (Khoa học - Khám phá): Điều gì sẽ xảy ra nếu con người ngủ trong 1.000 năm rồi thức dậy 1
  Liệu con người có thể ngủ đông Rất nhiều loài động vật làm điều đó nhưng thật không may điều này không xảy ra với con người
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:35
  |
  (Lược sử) Những Mật Mã về sự tiến hoá
  (Lược sử) Những Mật Mã về sự tiến hoá 1
  Nhân loại qua các chặng đường phát triển
  Đào tạo EDUZ | 2023-06-09 | 17:35
  |