(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh

  GIÁO DỤC SỐ
  Xu hướng công nghệ giáo dục trong năm 2024
  Xu hướng công nghệ giáo dục trong năm 2024 1
  Giáo dục kết hợp học tập trực quan trí tuệ nhân tạo
  Mạnh Tuấn | 3 ngày
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
  Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
  Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
  Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
  Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác 1
  Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
  Đào tạo EDUZ | 06/07/2023 18:59
  Tìm hiểu về Công nghệ thực tế ảo (VR)
  Tìm hiểu về Công nghệ thực tế ảo (VR) 1
  Một thuật ngữ dùng để chỉ một môi trường giả lập
  Minh Khương EDUZ | 03/07/2023 11:48
  Google Meet - Ứng dụng họp trực tuyến
  Google Meet - Ứng dụng họp trực tuyến 1
  Giới thiệu về Google Meet
  Đào tạo EDUZ | 03/07/2023 09:51
  Game: Falling Cloud
  Game: Falling Cloud 1
  Thực hành các cụm từ tiếng Anh
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
  Trang Web
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
  Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
  Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
  Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
  Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác 1
  Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
  Đào tạo EDUZ | 06/07/2023 18:59
  Giới thiệu Mô phỏng tương tác PhET
  Giới thiệu Mô phỏng tương tác PhET 1
  Phần mềm mô phỏng PhET
  Phạm Xuân Thanh | 02/07/2023 20:11
  Game: Falling Cloud
  Game: Falling Cloud 1
  Thực hành các cụm từ tiếng Anh
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
  Game: Vocabulary Concentration
  Game: Vocabulary Concentration 1
  Trò chơi tập trung cổ điển
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:42
  Game: Sight Word Bingo
  Game: Sight Word Bingo 1
  Xem ai tìm ra từ nhanh nhất
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:41
  Công cụ Webtools
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
  Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
  Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
  Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
  Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác 1
  Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
  Đào tạo EDUZ | 06/07/2023 18:59
  Game: Falling Cloud
  Game: Falling Cloud 1
  Thực hành các cụm từ tiếng Anh
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
  Game: Vocabulary Concentration
  Game: Vocabulary Concentration 1
  Trò chơi tập trung cổ điển
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:42
  Game: Sight Word Bingo
  Game: Sight Word Bingo 1
  Xem ai tìm ra từ nhanh nhất
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:41
  Game: Guess the word
  Game: Guess the word 1
  Trò chơi từ vựng thú vị dành cho học viên
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:39