(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh

  GIÁO DỤC SỐ
  (Game/Web học tập) Interactive Crossword Puzzles
  (Game/Web học tập) Interactive Crossword Puzzles 1
  Học và thực hành từ vựng tiếng Anh bằng cách giải các câu đố ô chữ trực tuyến Những câu đố ô chữ này là bài tập về nhà tuyệt vời và nguồn tài nguyên thú vị cho học sinh
  Minh Khương EDUZ | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P 1
  Công cụ tạo nội dung tương tác
  Trương Mạnh Tuấn | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 15: Labelled diagram
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 15: Labelled diagram 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn tạo file bài tập bằng Word để thiết kế trong Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn tạo file bài tập bằng Word để thiết kế trong Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Giáo dục số - Công nghệ số): Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 12: Flash cards
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 12: Flash cards 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) PollEV
  (Game/Web học tập) PollEV 1
  Đây cũng là một công cụ hỗ trợ học online mà bạn không thể bỏ qua Với công cụ này giáo viên có thể tạo các câu hỏi dưới dạng poll để học sinh tham gia
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  Trang Web
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Padlet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Padlet 1
  Padlet là công cụ tường ảo lớp học
  Phạm Xuân Thanh | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 11: Unscramble
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 11: Unscramble 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Sight Word Bingo
  (Game/Web học tập) Sight Word Bingo 1
  Game Bingo là trò chơi thi xem ai tìm ra từ nhanh nhất
  Minh Khương EDUZ | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn tạo file bài tập bằng Word để thiết kế trong Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn tạo file bài tập bằng Word để thiết kế trong Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 12: Flash cards
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 12: Flash cards 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P 1
  Công cụ tạo nội dung tương tác
  Trương Mạnh Tuấn | 2023-06-09 | 18:58
  |
  Công cụ Webtools
  (Game/Web học tập) PollEV
  (Game/Web học tập) PollEV 1
  Đây cũng là một công cụ hỗ trợ học online mà bạn không thể bỏ qua Với công cụ này giáo viên có thể tạo các câu hỏi dưới dạng poll để học sinh tham gia
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
  TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Wordwall
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Wordwall 1
  Wordwall là công cụ dạy học trực tuyến dùng để thiết kế những nội dung thực hành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng TinyTap
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng TinyTap 1
  Trò chơi học tập cho trẻ em
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Baamboozle
  (Game/Web học tập) Baamboozle 1
  Baamboozle sẽ là nền tảng thú vị cho những buổi học cần sự tương tác và kết hợp giữa các nhóm học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phòng thủ tháp)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Phòng thủ tháp) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 18:58
  |