(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập

  GIÁO DỤC SỐ
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 3: Find the match
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 3: Find the match 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Tower of Doom) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 11: Unscramble
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 11: Unscramble 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Kahoot
  (Game/Web học tập) Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 8: Thêm vào âm thanh mp3 cho câu hỏi
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 8: Thêm vào âm thanh mp3 cho câu hỏi 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Bingobaker
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Bingobaker 1
  Đây là một trò chơi cực kỳ phổ biến ở các nước phương Tây
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (AI - Trí tuệ nhân tạo): Robot AI thông minh
  (AI - Trí tuệ nhân tạo): Robot AI thông minh 1
  Sofia robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người khiến mọi người sửng sốt vì sự hiểu biết đáng nể khi đề cập tới hàng loạt những vấn đề nóng trên thế giới
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  Trang Web
  (Game/Web học tập) Baamboozle
  (Game/Web học tập) Baamboozle 1
  Baamboozle sẽ là nền tảng thú vị cho những buổi học cần sự tương tác và kết hợp giữa các nhóm học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 6: Matching pairs
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 6: Matching pairs 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Wordwall
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Wordwall 1
  Wordwall là công cụ dạy học trực tuyến dùng để thiết kế những nội dung thực hành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Thinglink
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Thinglink 1
  ThingLink là một phần mềm dễ sử dụng linh hoạt và mang lại hiệu quả cao
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 4: Bài tập trắc nghiệm (lệnh Tick)
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 4: Bài tập trắc nghiệm (lệnh Tick) 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Freddie
  (Game/Web học tập) Freddie's Ville 1
  Website được thiết kế với giao diện phù hợp với trẻ và có đa dạng các chủ đề tiếng Anh học tập
  Minh Khương EDUZ | 2023-06-09 | 17:42
  |
  Công cụ Webtools
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P 1
  Công cụ tạo nội dung tương tác
  Trương Mạnh Tuấn | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1)
  (Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
  TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 16: Wordsearchs
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 16: Wordsearchs 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Concentration Game
  (Game/Web học tập) Concentration Game 1
  Concentration Game Trò chơi này là một phiên bản của trò chơi tập trung cổ điển
  Minh Khương EDUZ | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 5: Unjumble
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 5: Unjumble 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Crazy Kingdom) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:42
  |