Triển khai công tác chuyển đổi số toàn tỉnh với Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Triển khai công tác chuyển đổi số toàn tỉnh với Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang