(Game/Web học tập) Mentimeter

(Game/Web học tập) Mentimeter

  GIÁO DỤC SỐ
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Bắn quái vật)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Bắn quái vật) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Baamboozle
  (Game/Web học tập) Baamboozle 1
  Baamboozle sẽ là nền tảng thú vị cho những buổi học cần sự tương tác và kết hợp giữa các nhóm học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 8: Thêm vào âm thanh mp3 cho câu hỏi
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 8: Thêm vào âm thanh mp3 cho câu hỏi 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Kahoot
  (Game/Web học tập) Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1)
  (Game/Web học tập) Blooket: Thiết kế bộ câu hỏi (Phần 1) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Padlet
  (Game/Web học tập) Padlet 1
  Padlet là một nền tảng giúp người dùng có thể tải lên sắp xếp và chia sẻ nội dung lên các bảng thông báo ảo tương tự như Google Jamboard
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Liveworksheet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Liveworksheet 1
  Liveworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Giới thiệu tính năng
  (Game/Web học tập) Blooket: Giới thiệu tính năng 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  Trang Web
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 13: Flip tiles
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 13: Flip tiles 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 5: Unjumble
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 5: Unjumble 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Scramble Word
  (Game/Web học tập) Scramble Word 1
  Scramble Words là một trò chơi trực tuyến miễn phí Nhiều level cụm từ Tiếng Anh thú vị
  Minh Khương EDUZ | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
  Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập
  (Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 8: Missing word
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 8: Missing word 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 8: Thêm vào âm thanh mp3 cho câu hỏi
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 8: Thêm vào âm thanh mp3 cho câu hỏi 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  Công cụ Webtools
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 3: Find the match
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 3: Find the match 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 10: Group sort
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 10: Group sort 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Blootket
  (Game/Web học tập) Blootket 1
  Giáo viên sẽ chọn một bộ câu hỏi và chế độ chơi phù hợp với bài giảng
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Quizizz
  (Game/Web học tập) Quizizz 1
  Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Tạo và thiết lập tài khoản 1
  TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 12: Flash cards
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 12: Flash cards 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 17:39
  |