(Game/Web học tập) Quizlet

(Game/Web học tập) Quizlet

  GIÁO DỤC SỐ
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
  Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn tạo file bài tập bằng Word để thiết kế trong Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn tạo file bài tập bằng Word để thiết kế trong Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Blootket
  (Game/Web học tập) Blootket 1
  Giáo viên sẽ chọn một bộ câu hỏi và chế độ chơi phù hợp với bài giảng
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Giáo dục số - Công nghệ số): Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Mentimeter
  (Game/Web học tập) Mentimeter 1
  Mentimeter sẽ là một công cụ tuyệt vời cho những ai yêu thích giao diện sống động và đầy sắc màu
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 1: Điền vào chỗ trống
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 1: Điền vào chỗ trống 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 14: Gameshow Quiz
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 14: Gameshow Quiz 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  Trang Web
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 5: Nối đáp án đúng
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 5: Nối đáp án đúng 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Sight Word Bingo
  (Game/Web học tập) Sight Word Bingo 1
  Game Bingo là trò chơi thi xem ai tìm ra từ nhanh nhất
  Minh Khương EDUZ | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 6: Kéo, thả các đáp án đúng 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Thực hành 1 số dạng bài tập thiết kế bằng Liveworksheet 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Google Jamboard
  (Game/Web học tập) Google Jamboard 1
  Google Jamboard là một whiteboard giúp người tham gia của các nhóm và lớp học có thể cùng nhau đóng góp vào bài giảng
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng H5P 1
  Công cụ tạo nội dung tương tác
  Trương Mạnh Tuấn | 2023-06-09 | 19:14
  |
  Công cụ Webtools
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 4: Bài tập trắc nghiệm (lệnh Tick)
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Dạng 4: Bài tập trắc nghiệm (lệnh Tick) 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập
  (Game/Web học tập) Blooket: Tạo tài khoản và đăng nhập 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy)
  (Game/Web học tập) Blooket: Chế độ chơi solo (Xây dựng nhà máy) 1
  Blooket là web tạo trò chơi giải đố vui nhộn và dễ thương dành cho học sinh
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Mentimeter
  (Game/Web học tập) Mentimeter 1
  Mentimeter sẽ là một công cụ tuyệt vời cho những ai yêu thích giao diện sống động và đầy sắc màu
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng TinyTap
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng TinyTap 1
  Trò chơi học tập cho trẻ em
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 4: Anagram
  (Game/Web học tập) Wordwall - Dạng 4: Anagram 1
  Wordwall là một công cụ dạy học mà giáo viên có thể tạo nên các bộ câu hỏi và tạo ra các dạng trò chơi khác nhau
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
  TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
  Eduz Center | 2023-06-09 | 19:14
  |