(TRAINZ) Mô hình Kinh doanh bền vững cho các trung tâm đào tạo

(TRAINZ) Mô hình Kinh doanh bền vững cho các trung tâm đào tạo

  Về EduZ
  (TRAINZ) Mô hình Kinh doanh bền vững cho các trung tâm đào tạo
  (TRAINZ) Mô hình Kinh doanh bền vững cho các trung tâm đào tạo 1
  Mô hình kinh doanh bền vững theo mô hình Giáo dục số
  Vũ Thị Hồng Thương | 2023-06-09 | 19:23
  |
  Về EDUZ
  Về EDUZ 1
  Chính thức thành lập năm 2020 sau gần 02 thập kỷ nghiên cứu về eLearning công nghệ dạy học EDUZ tự tin cho ra đời các nền tảng số phục vụ chủ yếu cho ngành Giáo dục
  Vũ Thị Hồng Thương | 2023-06-09 | 19:23
  |
  (SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông
  (SCHOOLZ) Giải pháp Trường học số thông minh dành cho trường phổ thông 1
  Giải pháp Chuyển đổi số Giáo dục cho nhà trường phổ thông
  Vũ Thị Hồng Thương | 2023-06-09 | 19:23
  |
  Mục tiêu - Định hướng EDUZ
  Mục tiêu - Định hướng EDUZ 1
  Với mục tiêu xã hội hoá giáo dục mong ước đem lại cơ hội học tập công bằng cho tất cả mọi người đặc biệt là các mầm non tương lai
  Vũ Thị Hồng Thương | 2023-06-09 | 19:23
  |