(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Padlet

Video hướng dẫn tiếp theo

GIÁO DỤC SỐ
(Game/Web học tập) Concentration Game
(Game/Web học tập) Concentration Game 1
Concentration Game Trò chơi này là một phiên bản của trò chơi tập trung cổ điển
Minh Khương EDUZ | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập 1
Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh 1
Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Quizlet
(Game/Web học tập) Quizlet 1
Quizlet sẽ giúp bạn trong việc học và ghi nhớ từ vựng dưới dạng flashcard
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Padlet
(Game/Web học tập) Padlet 1
Padlet là một nền tảng giúp người dùng có thể tải lên sắp xếp và chia sẻ nội dung lên các bảng thông báo ảo tương tự như Google Jamboard
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Google Jamboard
(Game/Web học tập) Google Jamboard 1
Google Jamboard là một whiteboard giúp người tham gia của các nhóm và lớp học có thể cùng nhau đóng góp vào bài giảng
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Nearpod
(Game/Web học tập) Nearpod 1
Nearpod là một nền tảng giúp học sinh cùng tương tác trong giờ học
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
Công cụ Webtools
(Game/Web học tập) Concentration Game
(Game/Web học tập) Concentration Game 1
Concentration Game Trò chơi này là một phiên bản của trò chơi tập trung cổ điển
Minh Khương EDUZ | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập 1
Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh 1
Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
(Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Quizlet
(Game/Web học tập) Quizlet 1
Quizlet sẽ giúp bạn trong việc học và ghi nhớ từ vựng dưới dạng flashcard
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Padlet
(Game/Web học tập) Padlet 1
Padlet là một nền tảng giúp người dùng có thể tải lên sắp xếp và chia sẻ nội dung lên các bảng thông báo ảo tương tự như Google Jamboard
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Google Jamboard
(Game/Web học tập) Google Jamboard 1
Google Jamboard là một whiteboard giúp người tham gia của các nhóm và lớp học có thể cùng nhau đóng góp vào bài giảng
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Nearpod
(Game/Web học tập) Nearpod 1
Nearpod là một nền tảng giúp học sinh cùng tương tác trong giờ học
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
Trang Web
(Game/Web học tập) Concentration Game
(Game/Web học tập) Concentration Game 1
Concentration Game Trò chơi này là một phiên bản của trò chơi tập trung cổ điển
Minh Khương EDUZ | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập 1
Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh
(Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh 1
Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Quizlet
(Game/Web học tập) Quizlet 1
Quizlet sẽ giúp bạn trong việc học và ghi nhớ từ vựng dưới dạng flashcard
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Padlet
(Game/Web học tập) Padlet 1
Padlet là một nền tảng giúp người dùng có thể tải lên sắp xếp và chia sẻ nội dung lên các bảng thông báo ảo tương tự như Google Jamboard
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Google Jamboard
(Game/Web học tập) Google Jamboard 1
Google Jamboard là một whiteboard giúp người tham gia của các nhóm và lớp học có thể cùng nhau đóng góp vào bài giảng
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Nearpod
(Game/Web học tập) Nearpod 1
Nearpod là một nền tảng giúp học sinh cùng tương tác trong giờ học
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|
(Game/Web học tập) Mentimeter
(Game/Web học tập) Mentimeter 1
Mentimeter sẽ là một công cụ tuyệt vời cho những ai yêu thích giao diện sống động và đầy sắc màu
Eduz Center | 2023-03-27 | 00:55
|