GIÁO DỤC SỐ
Tìm Hiểu Về Công Nghệ Thực Tế Ảo (VR)
Tìm Hiểu Về Công Nghệ Thực Tế Ảo (VR) 1
Một thuật ngữ dùng để chỉ một môi trường giả lập
Minh Khương EDUZ | 02/05/2024 13:14
Quizizz - Ứng Dụng Tạo Trò Chơi Học Tập Tương Tác
Quizizz - Ứng Dụng Tạo Trò Chơi Học Tập Tương Tác 1
Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
Đào tạo EDUZ | 02/05/2024 12:07
Xu hướng công nghệ giáo dục trong năm 2024
Xu hướng công nghệ giáo dục trong năm 2024 1
Giáo dục kết hợp học tập trực quan trí tuệ nhân tạo
Mạnh Tuấn | 02/03/2024 10:14
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45
Google Meet - Ứng dụng họp trực tuyến
Google Meet - Ứng dụng họp trực tuyến 1
Giới thiệu về Google Meet
Đào tạo EDUZ | 03/07/2023 09:51
Game: Falling Cloud
Game: Falling Cloud 1
Thực hành các cụm từ tiếng Anh
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
Công cụ Webtools
Quizizz - Ứng Dụng Tạo Trò Chơi Học Tập Tương Tác
Quizizz - Ứng Dụng Tạo Trò Chơi Học Tập Tương Tác 1
Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
Đào tạo EDUZ | 02/05/2024 12:07
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45
Game: Falling Cloud
Game: Falling Cloud 1
Thực hành các cụm từ tiếng Anh
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
Game: Vocabulary Concentration
Game: Vocabulary Concentration 1
Trò chơi tập trung cổ điển
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:42
Game: Sight Word Bingo
Game: Sight Word Bingo 1
Xem ai tìm ra từ nhanh nhất
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:41
Game: Guess the word
Game: Guess the word 1
Trò chơi từ vựng thú vị dành cho học viên
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:39
Trang Web
Giới Thiệu Mô Phỏng Tương Tác PhET
Giới Thiệu Mô Phỏng Tương Tác PhET 1
Phần mềm mô phỏng PhET
Phạm Xuân Thanh | 02/05/2024 13:02
Quizizz - Ứng Dụng Tạo Trò Chơi Học Tập Tương Tác
Quizizz - Ứng Dụng Tạo Trò Chơi Học Tập Tương Tác 1
Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
Đào tạo EDUZ | 02/05/2024 12:07
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
Đào tạo EDUZ | 09/08/2023 16:06
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
Đào tạo EDUZ | 05/08/2023 15:25
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
(Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
Đào tạo EDUZ | 14/07/2023 08:45
Game: Falling Cloud
Game: Falling Cloud 1
Thực hành các cụm từ tiếng Anh
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
Game: Vocabulary Concentration
Game: Vocabulary Concentration 1
Trò chơi tập trung cổ điển
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:42
Game: Sight Word Bingo
Game: Sight Word Bingo 1
Xem ai tìm ra từ nhanh nhất
Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:41