(AI - Trí tuệ nhân tạo): Sức mạnh của trí thông minh nhân tạo

  GIÁO DỤC SỐ
  (Game/Web học tập) Concentration Game
  (Game/Web học tập) Concentration Game 1
  Concentration Game Trò chơi này là một phiên bản của trò chơi tập trung cổ điển
  Minh Khương EDUZ | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Liệt kê 1 số câu lệnh Liveworksheet và một số dạng bài tập 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh
  (Game/Web học tập) Liveworksheet - Hướng dẫn xuất file Word ra file PDF và file ảnh 1
  Công nghệ đang dần thay đổi các công việc trong tương lai và yêu cầu về các kỹ năng làm việc học tập cũng theo đó thay đổi
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án)
  (Game/Web học tập) Topworksheet: Câu lệnh Dropdown (chọn từ nhiều đáp án) 1
  TopWorksheets là một nền tảng nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang tính tương tác tự chấm điểm
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Quizlet
  (Game/Web học tập) Quizlet 1
  Quizlet sẽ giúp bạn trong việc học và ghi nhớ từ vựng dưới dạng flashcard
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Padlet
  (Game/Web học tập) Padlet 1
  Padlet là một nền tảng giúp người dùng có thể tải lên sắp xếp và chia sẻ nội dung lên các bảng thông báo ảo tương tự như Google Jamboard
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Google Jamboard
  (Game/Web học tập) Google Jamboard 1
  Google Jamboard là một whiteboard giúp người tham gia của các nhóm và lớp học có thể cùng nhau đóng góp vào bài giảng
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |
  (Game/Web học tập) Nearpod
  (Game/Web học tập) Nearpod 1
  Nearpod là một nền tảng giúp học sinh cùng tương tác trong giờ học
  Eduz Center | 2023-03-27 | 02:28
  |