(AI - Trí tuệ nhân tạo): Sức mạnh của trí thông minh nhân tạo

  GIÁO DỤC SỐ
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Kahoot 1
  Kahoot là một công cụ học tập trực tuyến thông qua trò chơi giúp giáo viên thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi học tập
  Eduz Center | 09/08/2023 16:06
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Topworksheet 1
  Topworksheets là một công cụ cho phép giáo viên tạo các phiếu bài tập tương tác cho học sinh
  Eduz Center | 05/08/2023 15:25
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz
  (Webtools) Hướng dẫn sử dụng Quizizz 1
  Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
  Eduz Center | 14/07/2023 08:45
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác
  Quizizz - Ứng dụng tạo trò chơi học tập tương tác 1
  Đây cũng là một công cụ học online phổ biến và rất được ưa chuộng
  Eduz Center | 06/07/2023 18:59
  Tìm hiểu về Công nghệ thực tế ảo (VR)
  Tìm hiểu về Công nghệ thực tế ảo (VR) 1
  Một thuật ngữ dùng để chỉ một môi trường giả lập
  Minh Khương EDUZ | 03/07/2023 11:48
  Google Meet - Ứng dụng họp trực tuyến
  Google Meet - Ứng dụng họp trực tuyến 1
  Giới thiệu về Google Meet
  Eduz Center | 03/07/2023 09:51
  Game: Falling Cloud
  Game: Falling Cloud 1
  Thực hành các cụm từ tiếng Anh
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 20:47
  Game: Vocabulary Concentration
  Game: Vocabulary Concentration 1
  Trò chơi tập trung cổ điển
  Minh Khương EDUZ | 01/07/2023 19:42