Tuyển 8 Nam Nhân viên Gia công cơ khí và Dập kim loại làm việc 3 năm tại Toyama

Tuyển 8 Nam Nhân viên Gia công cơ khí và Dập kim loại làm việc 3 năm tại Toyama