1632089415

    Ebook - Sách

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản lao động xã hội

Năm xuất bả: 2018

Tác giả: Nicolas Darvas

Điều đặc biệt của cuốn sách là các kinh nghiệm của tác giả được trình bày rất cô đọng, có dẫn chứng thuyết phục qua ngôn từ dễ hiểu song vẫn chứa đựng các nội dung mang tính hàn lâm trong phân tích và đầu tư chứng khoán. Qua cuốn sách, người đọc cũng sẽ hiểu được các vấn đề lý thuyết về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, kỹ năng giao dịch và chiến lược đầu tư chứng khoán được áp dụng linh hoạt trong thực tế đầu tư chứng khoán như thế nào. Người đọc sẽ có cơ hội biết về Lý thuyết hộp của Nicolas Darvas và những ứng dụng tuyệt vời của nó trong đầu tư chứng khoán.

Vì vậy, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các sinh viên kinh tế, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính - Chứng khoán.

CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Tôi đã kiếm được 2.000.000 đô-la từ thị trường chứng khoán như thế nào?
89,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Tôi đã kiếm được 2.000.000 đô-la từ thị trường chứng khoán như thế nào?
Điều đặc biệt của cuốn sách là các kinh nghiệm của tác giả được trình bày rất cô đọng, có dẫn chứng thuyết phục qua ngôn từ dễ hiểu song vẫn chứa
Trang chủ » Ebook - Sách
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Tôi đã kiếm được 2.000.000 đô-la từ thị trường chứng khoán như thế nào?
89,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!