Ebook - Sách

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản trẻ

Năm xuất bả: 2015

Tác giả: Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo

Khi thực thi các chính sách kinh tế cho nước nghèo và cho các cộng đồng nghèo, đôi khi những điều rất hiệu quả ở những nước phát triển lại không hiệu quả, thậm chí gây tác dụng ngược.

Hiểu nghèo thoát nghèo là cuốn sách có thể làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về việc triển khai các biện pháp giảm nghèo ở khắp nơi trên thế giới.

Bài viết liên quan

CHỌN CHỦ ĐỀ
thiết lập!
ĐĂNG KÝ
Hiểu nghèo thoát nghèo
145,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!
Hiểu nghèo thoát nghèo
Khi thực thi các chính sách kinh tế cho nước nghèo và cho các cộng đồng nghèo, đôi khi những điều rất hiệu quả ở những nước phát triển lại không hiệu qu?
Trang chủ » Ebook - Sách
TOP
x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
Quên mật khẩu
Mật khẩu lớp học
ĐĂNG KÝ
Hiểu nghèo thoát nghèo
145,000 VND
ĐĂNG KÝ HỦY, BỎ QUA!